Over Stichting PAS

Home > Over PAS

Over PAS

Stichting PAS is er voor professionals in kinderopvang, peuterarrangementen en primair onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente Arnhem. Ons gezamenlijk doel is een optimale, ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen in Arnhem van 0 tot 13 jaar. We hebben speciale aandacht en deskundigheid voor de kinderen die een extra zetje in de rug nodig hebben omdat zij van huis uit minder kansen hebben op een goede onderwijscarrière. (de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid).

Het team

Stichting PAS heeft een vast kernteam van 20 personen.
De algehele leiding is in handen van een directeur.
Er is een afdeling voor monitoring, evaluatie en beleidsadvies.
PAS coördineert en ondersteunt programma’s en projecten voor het tegengaan van onderwijsachterstanden: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), verlenging van de schooltijd, opvang nieuwkomers in het onderwijs (waaronder vluchtelingenkinderen).
PAS heeft consulenten in dienst voor speciale doelgroepen: Turkse, Marokkaans/Arabische en Somalische kinderen. En consulenten voor woonwagen-, Roma- en Sintikinderen.
PAS coördineert en ondersteunt programma’s op het snijvlak van school en omgeving (b.v. integraal kindcentrum).
Voor het geheel is er een ‘backoffice’, bestaande uit drie personen.

Verbindend
Ondersteunend
Deskundig

onze kernwaarden

Meer informatie?

© 2024 Stichting PAS