Nieuws

Home > Nieuws

Nieuw OAB beleid Arnhem vastgesteld

12 november 2019

Het nieuwe OAB beleid Arnhem is vastgesteld. Dit beleid is vastgesteld voor de periode 2019 – 2023. De kwaliteitseisen bieden een kapstok voor de uitvoering van OAB activiteiten.


Prinsjesdag: kansengelijkheid in 2020

19 september 2019

Prinsjesdag 2019: wat zijn de belangrijkste wetenswaardigheden?


Basisscholen in Arnhem en Nijmegen voortrekkers aanpak gelijke onderwijskansen

19 september 2019

NRO subsidie toegekend: elf basisscholen in de regio Arnhem – Nijmegen gaan onderzoeken hoe het PO nog beter gelijke onderwijskansen kan creëren.


Arnhemse peuters kunnen twee uur per week extra naar opvang

19 september 2019

Vanaf nu kunnen in Arnhem alle kinderen vanaf 2 jaar wekelijks 14 uur peuteropvang krijgen. Dit was voorheen 12 uur per week.


Zomerschool Arnhem 2019 (10 jarig jubileum!)

19 september 2019

Deze zomer vond voor de tiende keer de Zomerschool Arnhem plaats. Tachtig leerlingen uit groep 7 en 8 namen deel aan deze jubileum editie.


Eindopbrengsten PO 2019: minder scholen onder inspectienorm!

19 september 2019

De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs 2018/2019 is gepubliceerd.


Studenten in Sparkcentre Presikhaaf werken samen in en voor de wijk

19 september 2019

In Sparkcentre Presikhaaf gaan nieuwe studenten hun tanden zetten in twee vraagstukken.


Raadsledenbijeenkomst over laaggeletterdheid

19 september 2019

Begin september was er weer een raadsledenbijeenkomst. Op de agenda stond het terugdringen van laaggeletterdheid.


Save the date! 28 november; evenement Help het kind; ken de ouder

19 september 2019

Voor in je agenda: 28 november: evenement Help het kind; ken de ouder.


Kinderopvang Kuikentje wordt VVE (basis)locatie

19 september 2019

Het aantal VVE locaties in Arnhem is uitgebreid.


Scoren met lezen!

19 september 2019

Alle leerlingen van de Arnhemse OAB scholen ontvangen gratis boek tijdens sportieve voetbalmiddag.


Update project Passende Kinderopvang

19 september 2019

Regelmatig houden wij u op de hoogte over het project Passende Kinderopvang.


Zomerschool VVE 2019

19 september 2019

Dit jaar vond de Zomerschool VVE plaats op maarliefst 17 locaties.


Ouder-kindworkshops op de Speelmorgens

19 september 2019

Per september worden er op de Speelmorgens ook ouder-kindworkshops gegeven. We starten dus nóg eerder met de doorgaande lijn.


Nieuw onderwijsresultatenmodel

27 juni 2019

Vanaf 2020/2021 gaat de inspectie haar oordeel over de basisvaardigheden baseren op de referentieniveaus voor taal en rekenen. Die referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen.


VVE Zomerschool voor kind en ouder – een zomer vol taal!

27 juni 2019

Deze zomer vindt op maar liefst 17 locaties in Arnhem de VVE Zomerschool plaats. De VVE Zomerschool biedt tijdens de lange zomervakantie een stimulerende en taalrijke omgeving voor peuters en kleuters.


Laatste week van onderzoek samenwerking met ouders in VVE

27 juni 2019

De laatste week van het onderzoek naar de samenwerking met ouders in VVE is aangebroken. Ruim 400 ouders en 75 professionals hebben de lijst al ingeleverd. Heb jij m al ingevuld?


Zomergroet

27 juni 2019

PAS wenst je een zonnige zomer!


Professionaliseringsaanbod 2019 – 2020

26 juni 2019

We blijven investeren in opleiding en ontwikkeling van de Arnhemse professionals. Het professionaliseringsaanbod voor 2019 – 2020 vind je op onze website.


Woordenwinkeltje op 4 locaties in de zomermaanden

25 juni 2019

Het Woordenwinkeltje: een mooie activiteit om taal ook in de zomermaanden te stimuleren. Willen jullie ons helpen om zoveel mogelijk ouders te bereiken?


update project Passende Kinderopvang

15 april 2019

Regelmatig houden wij u op de hoogte over het project Passende Kinderopvang.


De Staat van het Onderwijs 2019

15 april 2019

Het nieuwe jaarverslag van de inspectie De Staat van het Onderwijs is afgelopen woensdag gepresenteerd en overhandigd aan de ministers OCW.


Grote opkomst eindejaarsfeest LOL

15 april 2019

Gisteren, 14 april, ontvingen de leerlingen van de weekendschool LOL (Leuk Om te Leren) hun diploma tijdens een goed bezocht eindejaarsfeest.


Monitor ‘Samenwerken met ouders’

15 april 2019

Eens per twee jaar bekijken we hoe de stand van zaken is in Arnhem wat betreft de samenwerking met ouders in VVE. Na de meivakantie gaan we de lijsten weer uitsturen naar de OAB-scholen en de VVE-intensieflocaties.


© 2019 Stichting PAS