Nieuws

Home > Nieuws

Zomerschool 2021

12 augustus 2021

Zomerschool 2021 De Zomerschool staat dit jaar volop in de belangstelling. PAS organiseert de Zomerschool voor de 12 de keer; dit keer (opnieuw) in het Olympus College in Arnhem. Een mooie en zinvolle plek, mede omdat een van de doelen van de zomerschool is om de overgang naar het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken. PAS organiseert…


OAB scan gemeente Arnhem 2021 – 2022

1 juli 2021

In opdracht van Stichting PAS heeft Sardes heeft voor het derde jaar op rij een OAB scan samengesteld. Hierin staat alle informatie over de totstandkoming van de achterstandsscores.


Kleuters volgen in hun ontwikkeling 

17 juni 2021

Landelijk is er wel een stand van zaken m.b.t. de kindvolgsystemen voor het jonge kind. Oorspronkelijk was het idee om, ter vervanging van de kleutertoetsen, in groep 1 en 2 gebruik te gaan maken van een erkend/toegelaten kind observatiesysteem. Deze eis is nu feitelijk losgelaten, als je binnen je school gebruik maakt van erkende toetsen in…


Een kijkje bij locatie ‘De Overkant’

17 juni 2021

Gelukkig voor onze peuters en hun ouders zijn we de afgelopen maanden gewoon open gebleven. Ook tijdens de voorjaarsvakantie en een week meivakantie. De animo tijdens deze weken was vrij groot. Helaas zijn onze live ouder-kind workshops nog niet van start gegaan. Ouders maken deel uit van een speciale app-groep en krijgen maandelijks materiaal uitgedeeld.…


De Arnhemse Aanpak+

17 juni 2021

De Arnhemse Aanpak+ is ontstaan in een initiatief van Stichting PAS, Delta Scholengroep, Flores onderwijs, kinderopvangorganisaties en de Gemeente Arnhem, vanuit een gezamenlijk gevoelde urgentie iets te betekenen voor die kinderen die in hun ontwikkeling de negatieve gevolgen van de coronacrisis hebben ervaren. Vanuit deze gevoelde urgentie zijn 6 speerpunten gedefinieerd, 3 voor kinderopvangorganisaties en…


Zomerschool PO-VO

17 juni 2021

Het team van de zomerschool heeft alle groepen 7 en 8 van de OAB-scholen in Arnhem bezocht en verteld over de zomerschool. Aan de hand van de aftermovie van vorig jaar kregen leerlingen en leerkrachten een goed beeld van de zomerschool.  Dat hebben we geweten! De aanmeldingen stroomden binnen! Er zijn veel leerlingen die in…


VVE Handreiking: alles over VVE in Arnhem!

17 juni 2021

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan. Nieuw op de website van Stichting PAS is de VVE Handreiking. Hierin vind je alle informatie over VVE in…


Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen – LinkedIn

17 juni 2021

Sinds kort zijn we ook te vinden op LinkedIn en delen we interessante artikelen, webinars, etc. over het thema kansengelijkheid.  In de periode 2019-2022 houdt de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen zich samen met 14 basisscholen uit de regio bewust bezig met het bieden van gelijke kansen voor de leerlingen.  De doelen waaraan we werken binnen…


VVE Arnhem – Inkijkje in de voorschoolse opvang

17 juni 2021

Kansengelijkheid en inclusie. Daar draait het om bij de Arnhemse peuteropvang: gelijke kansen voor alle peuters zodat ze zich spelenderwijs goed kunnen voorbereiden op hun schoolloopbaan. En alle peuters is ook echt alle peuters, ook de kinderen zonder kinderopvangtoeslag, kinderen met een vve-indicatie van het consultatiebureau en de kinderen met specifieke ontwikkelingsvragen. Hoe krijgt dit…


Zomerschool VVE

17 juni 2021

De zomer komt eraan en dat  betekent dat ‘we’ druk zijn met  de Zomerschool voor de peuters en kleuters tot 5 jaar. ‘We’ zijn de mensen van de werkgroep die een draaiboek maken en inspiratiebijeenkomsten verzorgen voor alle pm’ers die meedoen. Deze werkgroep bestaat uit: Eva de Voogd, Monica Beek, Kiertie Ramphal, Carola van de…


Nieuwe trainingen/planning schooljaar 21-22

17 juni 2021

Het trainingsaanbod voor aankomend schooljaar 2021-2022 staat online op de website. Rondom Actief Betrokken zijn er weer trainingen voor PM’ers, voor invalkrachten, voor leerkrachten van groep 1 en 2 en voor managers. Ook trainingen LOGO3000 en Met woorden in de Weer worden aankomend schooljaar weer verzorgd voor peuters en kleuters, de middenbouw en de bovenbouw.…


Logopedisten van Stichting PAS doen mee aan de leerkring ‘Thuis in taal’ voor netwerkpartners in Arnhem

17 juni 2021

‘Thuis in Taal’ is een aanpak die pedagogisch medewerkers, leerkrachten en netwerkpartners helpt om samenwerkingsrelaties aan te gaan met ouders van jonge kinderen. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning van de taalontwikkeling. Het gaat om aan te sluiten bij laagopgeleide ouders. Onderzoek laat overtuigend zien dat kinderen zich vooral thuis ontwikkelen. Een goede relatie tussen…


Ouder-kind workshops VVE-intensief peuterwerk Beestenboel

19 mei 2021

Een kijkje in de keuken van het Arnhemse VVE. Een ouder-kind workshop met een informatief deel en een activiteit om ouders een goed beeld te geven op welke wijze ze op de Beestenboel kinderen op een speelse manier woorden eigen maken.


De Staat van het Onderwijs 2021

19 april 2021

Het nieuwe jaarverslag van de inspectie over De Staat van het Onderwijs is uit. In het rapport publiceert de inspectie van het onderwijs een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsstelsel.


Samenwerken met ouders tijdens corona

7 april 2021

De sluiting van kinderopvang en scholen zorgde ervoor dat samenwerken met ouders moeilijk was. Nu de kinderen op de meeste plekken weer mogen komen, zijn er nog steeds regels voor ouders. Hierdoor blijft de afstand tussen jullie en de ouders bestaan.  


Vragenlijst HAN

7 april 2021

Het belang van bewegen voor de gezondheid is bekend. Zeker in de huidige pandemie worden we ons daar maar al te zeer van bewust. Bewegen en leren bewegen dient vanaf jonge leeftijd gestimuleerd te worden en ook in de kinderopvang proberen we kinderen te stimuleren om voldoende te bewegen.


Regionale meetup Klassen

7 april 2021

Op 21 april 2021 een meetup in Arnhem n.a.v. de documentairereeks Klassen.


WOAN

1 april 2021

De voortgang van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen wordt per school bijgehouden door de onderzoeksondersteuners m.b.v. het ontwikkelde dashboard. De voortgang a.g.v. Covid is hier en daar vertraagd. Er is zoveel mogelijk om de scholensluitingen heen georganiseerd. Wat op school moet plaatsvinden wordt nu weer opgepakt.  


Zomerschool VVE

1 april 2021

Een taalrijke zomer voor ouder en kind!


De Arnhemse Aanpak +

1 april 2021

Corona heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Onder andere de schoolsluitingen hebben op het leren van álle kinderen effect gehad. En op kinderen met een sociaal-economisch kwetsbare achtergrond een groter effect dan op andere kinderen.


Achterstandsscores

1 april 2021

De nieuwe achterstandsscores per basisschool zijn gebaseerd op de leerlingtelling van 1 oktober 2020. Naar verwachting worden de Arnhemse OAB scholen in mei weer geïnformeerd over wat dit voor hen betekent. 


Weekendschool: ‘Weten wat je kunt en wat je wilt, motiveert.’

1 april 2021

Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem gelooft erin dat kinderen het Leuk vinden Om te Leren en biedt hen in een driejarig traject de mogelijkheid hun horizon te verbreden en hun talenten te verkennen.


Project Brugfunctionaris

1 april 2021

Wat kan een brugfunctionaris bijdragen aan de samenwerking tussen ouders en school? Dat is de vraag die opkwam bij de Monchyschool. Bij de conferentie #Help het kind, ken je rol in november 2020 vertelde een brugfunctionaris in Zaandam enthousiast over haar ervaringen.


Samen voor Taal in Arnhem

1 april 2021

In 2018 en 2019 zijn we in Arnhem onder de titel Taalrijke Thuisomgeving’ bezig geweest met het versterken en taalrijker maken van de omgeving van jonge kinderen in Arnhem. In 2020 hebben we als partners in Arnhem besloten om verder te gaan werken aan een nieuw meerjarig programma. Dit programma hebben we ‘Samen voor taal…


© 2021 Stichting PAS