Nieuws

Home > Nieuws

Stichting PAS partner in nieuw onderzoek

18 april 2024

Stichting PAS gaat samen met het Expertisecentrum Nijmegen, KBA Nijmegen en Gelijkschap het onderzoek: “De eigen kracht van ouders: vergroten van ouderlijke zelfeffectiviteit via peer-support” uitvoeren.


Samen werken aan taal in Arnhem

11 april 2024

Samen werken aan taal in Arnhem Om kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden in een taalrijke omgeving op te groeien. Om ouders en professionals te ondersteunen die taalrijke omgeving te creëren en daarin de kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Daarom tekenden wij op 9 april ook wij het convenant 'Vaardig Arnhem'! Een feestelijke…


Jaarverslag 2023

10 april 2024

Het jaarverslag 2023 van Stichting PAS staat online: https://bit.ly/PASjaarverslag2023 Een toegankelijke digitale weergave van de activiteiten die we samen met het netwerk hebben verricht in het kader van het onderwijskansenbeleid in en om Arnhem.


Vacature taalcoördinator Zomerschool

8 april 2024

Stichting PAS zoekt leerkrachten voor de Zomerschool


Vacature leerkracht Zomerschool

18 maart 2024

Stichting PAS zoekt leerkrachten voor de Zomerschool


Vacature onderwijsassistent Zomerschool

18 maart 2024

Stichting PAS zoekt onderwijsassistenten voor de Zomerschool


Monitor Kansengelijkheid & Inclusie

21 februari 2024

In de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid & Inclusie brengen we gegevens in beeld van de doelgroepkinderen die vallen onder het OKB-beleid (onderwijskansenbeleid).


Conferentie Samen Thuis in Taal 11 oktober 2023 – 14.00-17.30 uur Rozet Centrum

20 september 2023

Conferentie Samen Thuis in Taal 11 oktober 2023 – 14.00-17.30 uur Rozet Centrum


Voorstelling Kansarm Adviseren 14 september ArtEZ Arnhem

4 juli 2023

De Arnhemse schoolbesturen nodigen u uit voor de voorstelling Kansarm Adviseren op donderdag 14 september bij ArtEZ in Arnhem:


Nieuwe training!

23 maart 2023

In oktober start Stichting PAS met een nieuwe verdiepingstraining Lastig gedrag, wat nu? In drie bijeenkomsten kijken we met jullie naar mogelijke oorzaken van lastig gedrag. Onderlinge uitwisseling en nadenken over wat je kan doen als kinderen bijzonder gedrag vertonen in een groep staan hierbij centraal. Hoe help je het kind verder, hoe ga je…


Symposium WOAN & Nijmegen Leest

8 februari 2023

Woensdag 29 maart vindt het symposium van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen & Nijmegen Leest plaats. Op deze middag gaan we met elkaar in gesprek over kansengelijkheid in het onderwijs.


Jaarverslag 2021-2022

20 december 2022

In het jaarverslag 2021-2022 staan onze doelen, opbrengsten en een blik op de toekomst in de programma’s: vroegsignalering en educatie (0-6) doorontwikkelen en vergroten perspectief (4-14+). In dit jaarverslag willen wij u laten zien waar wij als Stichting PAS het verschil maken; waar we trots op zijn! Het jaarverslag is hier te lezen.


Arnhemse Monitor Kansengelijkheid 2021-2022

20 december 2022

In de Arnhemse monitor kansengelijkheid brengen we het bereik van onze doelgroep in beeld, geven we een overzicht van de kwaliteit van de interventies en activiteiten die worden ingezet om kansengelijkheid te bevorderen en brengen we de opbrengsten hiervan in kaart.


Logopedisten Stichting PAS presenteren taalkaart

6 december 2022

De logopedisten van Stichting PAS hebben een taalkaart ontwikkeld voor medewerkers in de kinderopvang. De taalkaart bestaat uit twee onderdelen: een schema over de Nederlandse taal- en spraakontwikkeling een overzicht van de meertalige taalontwikkeling De schema’s zijn bedoeld als leidraad; een hulpmiddel om de taalontwikkeling van kinderen in de groep beter in beeld te krijgen.…


Evaluatie Pilot Nazorg Nieuwkomers

1 november 2022

Doel Pilot Het doel van het nazorgprogramma is het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn voor nieuwkomersleerlingen. Een belangrijke opdracht van stichting PAS is het creëren van een doorgaande lijn in het onderwijs aan alle leerlingen. De pilot sluit dan ook naadloos aan bij het aanbod van Stichting PAS. Door in te zetten op het overgangsmoment…


Advies ‘hoe versterk je als intermediair OAB educatief partnerschap?’

2 juni 2022

Advies over hoe intermediairs OAB het contact tussen ouders, school en leerling kunnen verbeteren.


Help het kind, bepaal samen de koers

25 november 2021

Woensdag 20 oktober organiseerde Stichting PAS, samen met onder andere Rozet en HAN pabo, het event "Help het kind, bepaal samen de koers". Benieuwd hoe dit event verlopen is? Bekijk de aftermovie!


OAB scan gemeente Arnhem 2021 – 2022

1 juli 2021

In opdracht van Stichting PAS heeft Sardes heeft voor het derde jaar op rij een OAB scan samengesteld. Hierin staat alle informatie over de totstandkoming van de achterstandsscores.


Kleuters volgen in hun ontwikkeling 

17 juni 2021

Landelijk is er wel een stand van zaken m.b.t. de kindvolgsystemen voor het jonge kind. Oorspronkelijk was het idee om, ter vervanging van de kleutertoetsen, in groep 1 en 2 gebruik te gaan maken van een erkend/toegelaten kind observatiesysteem. Deze eis is nu feitelijk losgelaten, als je binnen je school gebruik maakt van erkende toetsen in…


Een kijkje bij locatie ‘De Overkant’

17 juni 2021

Gelukkig voor onze peuters en hun ouders zijn we de afgelopen maanden gewoon open gebleven. Ook tijdens de voorjaarsvakantie en een week meivakantie. De animo tijdens deze weken was vrij groot. Helaas zijn onze live ouder-kind workshops nog niet van start gegaan. Ouders maken deel uit van een speciale app-groep en krijgen maandelijks materiaal uitgedeeld.…


De Arnhemse Aanpak+

17 juni 2021

De Arnhemse Aanpak+ is ontstaan in een initiatief van Stichting PAS, Delta Scholengroep, Flores onderwijs, kinderopvangorganisaties en de Gemeente Arnhem, vanuit een gezamenlijk gevoelde urgentie iets te betekenen voor die kinderen die in hun ontwikkeling de negatieve gevolgen van de coronacrisis hebben ervaren. Vanuit deze gevoelde urgentie zijn 6 speerpunten gedefinieerd, 3 voor kinderopvangorganisaties en…


VVE Handreiking: alles over VVE in Arnhem!

17 juni 2021

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan. Nieuw op de website van Stichting PAS is de VVE Handreiking. Hierin vind je alle informatie over VVE in…


Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen – LinkedIn

17 juni 2021

Sinds kort zijn we ook te vinden op LinkedIn en delen we interessante artikelen, webinars, etc. over het thema kansengelijkheid.  In de periode 2019-2022 houdt de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen zich samen met 14 basisscholen uit de regio bewust bezig met het bieden van gelijke kansen voor de leerlingen.  De doelen waaraan we werken binnen…


VVE Arnhem – Inkijkje in de voorschoolse opvang

17 juni 2021

Kansengelijkheid en inclusie. Daar draait het om bij de Arnhemse peuteropvang: gelijke kansen voor alle peuters zodat ze zich spelenderwijs goed kunnen voorbereiden op hun schoolloopbaan. En alle peuters is ook echt alle peuters, ook de kinderen zonder kinderopvangtoeslag, kinderen met een vve-indicatie van het consultatiebureau en de kinderen met specifieke ontwikkelingsvragen. Hoe krijgt dit…


© 2024 Stichting PAS