Bestuurlijk

Home > Over PAS > Bestuurlijk

Stichting PAS valt onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen Florēs Onderwijs en Delta Scholengroep en wordt voor het grootste deel gesubsidieerd door de gemeente Arnhem. De schoolbesturen PO en Stichting PAS hebben vier maal per jaar een bestuurlijk overleg met de wethouder onderwijs over gemeenschappelijke maatschappelijke onderwerpen.

Voor het voorschoolse VVE-beleid organiseert de gemeente Arnhem vier maal per jaar een beleidsoverleg met betrokken besturen/directies. Dit wordt inhoudelijk en ambtelijk ondersteund door Stichting PAS.

© 2024 Stichting PAS