Bestuurlijk

Home > Over PAS > Bestuurlijk

Bestuurlijke inbedding

Stichting PAS valt onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen DeBasisFluvius en Delta Scholengroep en wordt voor het grootste deel gesubsidieerd door de gemeente Arnhem. De schoolbesturen PO en PAS hebben vier maal per jaar een bestuurlijk overleg met de wethouder onderwijs over gemeenschappelijke maatschappelijke onderwerpen.

Voor het voorschoolse VVE-beleid organiseert de gemeente Arnhem vier maal per jaar een beleidsoverleg met betrokken besturen/directies. Dit wordt inhoudelijk en ambtelijk ondersteund door stichting PAS.

Voor de ontwikkeling van (integrale) kindcentra in Arnhem is een stuurgroep actief, bestaande uit de wethouder onderwijs van Arnhem, bestuurlijke vertegenwoordigers van de  schoolbesturen DeBasisFluvius en Delta, de kinderopvang (SPA, Skar-Korein, Partou) en van het welzijnswerk (Rijnstad). Stichting PAS verzorgt het ambtelijk secretariaat, is beleidsadviseur en heeft de projectleiding over de IKC-ontwikkeling.

© 2019 Stichting PAS