Nieuws: PO-VO

Home > Nieuws > PO-VO

Nieuwe regeling voor toetsinstrumenten LWOO Pro 2017

14 september 2017

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe regeling voor toetsen en instrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) gepubliceerd.


PAS werkt mee aan aanvraag versterking overgang PO naar VO

30 juni 2017

Het ministerie van OCW heeft vorig jaar oktober het actieplan Gelijke kansen in het onderwijs gepresenteerd aan de Tweede kamer. Rond de zomer van 2017 kunnen aanvragen behorende bij het plan, op diverse onderdelen, worden ingediend. Stichting PAS werkt mee aan de aanvraag voor versterking van de overgang van PO naar VO. OCW wil ook…


Data Scholenmarkten schooljaar 2017-2018 bekend

22 mei 2017

Op zes scholenmarkten (geografisch gespreid over Arnhem) worden in de periode november/december 2017 ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 van de basisschool voorgelicht over het maken van een schoolkeuze voor een VO-school in Arnhem en omgeving.


Informatie- bijeenkomst OSO 1 februari 2017

16 januari 2017

Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over OSO


Informatiebijeenkomst Arnhemse Overdrachtsprocedure PO-VO

1 december 2016

Voor leerkrachten groep 8 en ib-ers van de Arnhemse basisscholen en speciaal basisonderwijs organiseren het SWV VO 25.06 en stichting PAS op 18 januari 2017 een voorlichtingsbijeenkomst over de Arnhemse overdrachtsprocedure PO-VO 2017.


De overdrachtsprocedure PO-VO 2017 is beschikbaar

8 november 2016

De procedure betreft de leerlingen die in augustus 2017 starten in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.


Scholenmarkten Voortgezet Onderwijs schooljaar 2016-2017

17 oktober 2016

Ook in schooljaar 2016-2017 organiseert het Voortgezet Onderwijs in samenwerking met Stichting PAS weer voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders/verzorgers met kinderen in groep 8. De school ontvangt tijdig een brief met een uitnodiging en aanmeldformulier voor de ouders. Het overzicht van de scholenmarkt met de data en locaties treft u hierbij aan.


LWOO/PrO, brief en aanmeldingsformulier

8 september 2016

Vandaag is aan alle basisscholen in Arnhem en omgeving de brief en het aanmeldingsformulier verstuurd voor het testen van leerlingen die dit schooljaar (2016-2017) de basisschool gaan verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan en waarschijnlijk in aanmerking komen voor LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) of PrO (Praktijkonderwijs).


Scholenmarkten

8 februari 2016

Scholenmarkten Data Scholenmarkten schooljaar 2017-2018 bekend. De scholenmarkten worden vanaf dit jaar georganiseerd door het voortgezet onderwijs. Contactpersoon voor de scholenmarkten Arentheem, Thomas à Kempis en Leerpark Presikhaaf: Kimberley de Rover: 026 443 21 13 | k.derover@arentheemcollege.nl Contactpersoon voor alle andere scholenmarkten: Linda Eisen van Quadraam:  026 320 88 00 | l.eisen@quadraam.nl Op tien scholenmarkten…


Overstapdossier

8 februari 2016

Overstapdossier Door voortdurend de PO-VO-procedure te bewaken, te evalueren en aan te passen zal de procedure aan kwaliteit winnen is de overtuiging van de PO-VO-stuurgroep. Sinds schooljaar 2013-2014 worden de leerlinggegevens van PO naar VO digitaal overgedragen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Overstapservice Onderwijs (OSO). De ontwikkeling van de Overstapservice Onderwijs (OSO) is een…


Monitor PO-VO

8 februari 2016

Monitor PO-VO Mede op verzoek van de gemeente Arnhem werkt stichting PAS in overleg met de schoolbesturen aan het opstellen van een monitor PO-VO. Opzet is om de kinderen van de Arnhemse basisscholen die naar een Arnhemse VO-school gaan drie jaar lang te volgen in het VO. Op die manier willen we informatie achterhalen of…


PO-VO Procedure

8 februari 2016

PO-VO procedure Stichting PAS en de stichting Samenwerkingsverband VO 25.06 hebben één gemeenschappelijke overdrachtsprocedure PO-VO  ontwikkeld en ingevoerd binnen de gemeente Arnhem. Een stuurgroep met afgevaardigden van de deelnemende schoolbesturen voor PO en VO stelt de procedure vast en past die waar nodig aan. Een platform, waarin vertegenwoordigers van de scholen voor basisonderwijs en voortgezet…


Hulpmiddel voor de onderbouwing Schooladvies VO

25 januari 2016

Bij de verspreiding van de materialen van de PO-VO-procedure is de verkeerde versie van het ‘Hulpmiddel voor het hanteren van het CITO-LVS bij de onderbouwing van het Schooladvies VO’ meegestuurd. Vervelend en excuses daarvoor.


Staatscourant augustus 2015 beschikbaar

9 september 2015

In tegenstelling tot het vorige schooljaar is in de Staatscourant van 27 augustus 2015 bepaald dat voor de CITO-LVS 2.0 toetsen de nieuwe normering (CITO, september 2013) gebruikt mag worden om de leerachterstanden te bepalen. Het gebruik van de CIOT-LVS 3.0 toetsen is (nog) niet toegestaan. U kunt de Staatscourant met de Regeling screenings- en…


Overdragen eindtoetsgegevens aan het Voortgezet Onderwijs

29 april 2015

In week 20 (11 t/m 15 mei 2015) ontvangen de basisscholen de uitslagen van de Eindtoets. Deze eindtoetsgegevens moeten overgedragen worden aan het VO. In de oorspronkelijke planning zou deze overdracht middels OSO (Overstapdossier) plaats vinden. Omdat de leveranciers van leerlingadministratiesystemen niet kunnen garanderen dat de overdracht van de eindtoetsgegevens vlekkeloos zal verlopen, kiezen we…


Hulpmiddel Schooladvies VO aangepast

8 januari 2015

Bij de in november 2014 verzonden informatie over de Arnhemse PO-VO-procedure zat een hulpmiddel om op grond van de Cito-lvs-scores het Schooladvies VO te bepalen. In het Hulpmiddel Schooladvies VO gebruiken we de (vaardigheids)scores van het Cito-lvs op de vakken Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen voor een prognose voor het advies VO. In…


© 2019 Stichting PAS