Monitor Kansengelijkheid & Inclusie

Home > Publicaties > Monitor Kansengelijkheid & Inclusie

In de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid & Inclusie brengen we gegevens in beeld van de doelgroepkinderen die vallen onder het OKB-beleid (onderwijskansenbeleid). De opzet hiervan geeft de doorlopende leerlijn van 0 tot 14+ weer. De gegevens hebben betrekking op het signaleren en toeleiden van doelgroepkinderen naar VVE, de doorgaande lijn naar OKB-scholen, de inzet van OKB-interventies en de uitstroom naar het VO. Elk onderdeel bevat aanbevelingen waar de inzet op kansengelijkheid en inclusie hard nodig blijft. Komend jaar wordt de monitor doorontwikkeld om scholen nog meer en gerichter inzicht te geven op de benodigde inzet op kansengelijkheid en inclusie.

Vanaf nu is de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid & Inclusie online te vinden. Een toegankelijke en overzichtelijke weergave van de cijfers en ontwikkelingen op het gebied van kansengelijkheid en inclusie in de gemeente Arnhem. De overstap naar deze online rapportage is bovendien duurzaam en biedt Stichting PAS de mogelijkheid actuele informatie direct te verwerken.

 

© 2024 Stichting PAS