Eerste Arnhemse Monitor Kansengelijkheid

Home > Publicaties > Eerste Arnhemse Monitor Kansengelijkheid

In deze eerste editie van Arnhemse Monitor Kansengelijkheid worden de gegevens, uitkomsten en opbrengsten van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid gepresenteerd. Aanleiding voor een vernieuwde monitor is o.a. de nieuwe indicator voor onderwijsachterstand en het projectmatig werken binnen twee programma’s bij Stichting PAS, waarbij de doorgaande lijn van voor- naar vroegschools een belangrijke verbinding vormt. De monitoring van de OAB plannen van scholen en de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem en Nijmegen (WOAN) zijn ook nieuwe aspecten in deze monitor.

De werkzaamheden van Stichting PAS zijn ondergebracht in twee programma’s: Vroegsignalering & Educatie (VVE) en Doorontwikkelen & Vergroten perspectief (PO-VO). De activiteiten en beleidsafspraken worden binnen beide programmalijnen gemonitord en geëvalueerd. Hiermee zien we of de ingezette hulp en interventies t.b.v. kansengelijkheid resultaat hebben, en kunnen we aanbevelingen doen voor de toekomst.

Deze monitor vervangt o.a. de voormalige VVE monitor, de Arnhemse Monitor PO en de PO-VO monitor. De gegevens hieruit maken voortaan integraal onderdeel uit van de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid.

© 2021 Stichting PAS