Taalrijke thuisomgeving

Home > Publicaties > Taalrijke thuisomgeving

Rozet, Stichting PAS en gemeente Arnhem hebben subsidie aangevraagd bij Tel mee met Taal om samen te kunnen werken aan een Taalrijke thuisomgeving. De subsidie werd toegekend en in 2018 is het project gestart.

Onderdelen van het project zijn:

  • bouwen van een netwerk van voorzieningen rondom kinderen, ouders en taal
  • BoekStartcoach in het consultatiebureau
  • Woordenwinkeltjes in de bibliotheek; aansprekende bijeenkomsten voor peuters en hun ouders rondom een prentenboek
  • scholing van professionals op gebied van samenwerking met ouders

De onderdelen van het project zijn in een praatplaat verwerkt. Hierin wordt weergegeven hoe we in Arnhem samenwerken aan de taalontwikkeling van kinderen. De praatplaat kan gebruikt worden om met ouders in gesprek te gaan, en elkaar als professional op te zoeken.

Praatplaat Taalrijke thuisomgeving

© 2024 Stichting PAS