Vroegsignalering en toeleiding van doelgroeppeuters naar voorschoolse educatie

Home > Publicaties > Folders vroegsignalering en toeleiding van doelgroeppeuters naar VVE
Peuters die spelen leren voor later

In dit document is de werkwijze bij vroegsignalering en toeleiding VVE in Arnhem vastgelegd. Dit geeft uitvoering aan de beleidsdoelstelling van de gemeente Arnhem t.a.v. het bereik van doelgroepkinderen VVE.

Ook vind je in de bijlage de folder voor ouders. Zo weet je als professional welke informatie ouders krijgen. De hard copy folders liggen op de locaties. De folder wordt aan ouders meegegeven wanneer een VVE-indicatie wordt afgegeven.

VVE verwijsprocedure: folder voor professionalsVVE verwijsprocedure: Folder VVE indicatie voor ouders

© 2024 Stichting PAS