Scoren met lezen!

19 september 2019
Home > Nieuws > Over PAS > PAS nieuwsbrief > Scoren met lezen!

In juni hebben we de OAB-scholen in Arnhem benaderd met de vraag of zij voor hun leerlingen gratis het boek De jongen die Voetballer wilde worden en Donna de vliegende kiep zouden willen ontvangen. Hierop hebben alle scholen positief gereageerd.

Op woensdagmiddag 9 oktober, in de kinderboekenweek, is het zover! Uitgeverij Landauer uit Arnhem organiseert samen met Presikhaaf University: Scoren met lezen. Onder deze noemer willen de uitgeverij, Presikhaaf University en Stichting PAS het lezen bevorderen; met name in achterstandswijken.
Teams van de deelnemende scholen en kinderen uit de wijk gaan die middag tegen elkaar voetballen. Daarna krijgen ze van de schrijver, Claus Brockhaus, het pakket boeken overhandigd.

op de omslag: Romaysa en Hatim

© 2019 Stichting PAS