De Arnhemse Aanpak+

17 juni 2021
Home > Nieuws > Algemeen > De Arnhemse Aanpak+

De Arnhemse Aanpak+ is ontstaan in een initiatief van Stichting PAS, Delta Scholengroep, Flores onderwijs, kinderopvangorganisaties en de Gemeente Arnhem, vanuit een gezamenlijk gevoelde urgentie iets te betekenen voor die kinderen die in hun ontwikkeling de negatieve gevolgen van de coronacrisis hebben ervaren.

Vanuit deze gevoelde urgentie zijn 6 speerpunten gedefinieerd, 3 voor kinderopvangorganisaties en 3 voor PO. Vanaf het eerste begin van de Coronacrisis zijn acties uitgezet in kinderopvangorganisaties en binnen het PO zoals extra ondersteuning binnen de kinderopvang en uitbreiding van de zomerscholen. Binnen het PO zijn vragen uitgezet bij de onderwijsorganisaties om tot vraagverheldering te komen m.b.t. de behoefte
aan ondersteuning door deze scholen.

Naast AA+ kwamen ook rijksmiddelen beschikbaar voor het onderwijs voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s waar vrijwel alle scholen in Arnhem gebruik van hebben gemaakt.

In de zich ontwikkelende werkelijkheid is het Nationaal Programma Onderwijs de drijvende kracht geworden die scholen in staat stelt effectieve interventies te kunnen inzetten om zo de gevolgen van Corona voor het leren van kinderen te kunnen minimaliseren of repareren.

De gezamenlijk gevoelde urgentie die eerder resulteerde in de AA+ is hierdoor niet verminderd van belang geworden!

Wel is het belangrijk ervoor te zorgen dat scholen niet vanuit verschillende initiatieven overspoeld worden met vragen hoe ze ondersteund kunnen worden. In het proces van organisatie van  – en ondersteuning bij – interventies door basisscholen om de gevolgen van Corona voor hun leerlingen te verbinden, is het NPO-proces leading. Scholen doen een scan en maken op basis daarvan een plan hoe de NPO-gelden worden besteed voor hun school om zo de corona-gevolgen voor hun leerlingen te verminderen of weg te nemen.

De AA+ houdt op te bestaan als aparte entiteit en vanuit PAS/CLC wordt bij alle stakeholders in Arnhem opgehaald welke interventies er aanvullend op die beschikbare ((G)OAB en (G)NPO) middelen nodig zijn. Nodig, om ervoor te zorgen dat Corona zo min mogelijk negatieve gevolgen heeft op de ontwikkeling van alle kinderen van 0-12 in onze stad.

Door: Martin Bokx

© 2024 Stichting PAS