Nieuws: Algemeen

Home > Nieuws > Algemeen

Stichting PAS partner in nieuw onderzoek

18 april 2024

Stichting PAS gaat samen met het Expertisecentrum Nijmegen, KBA Nijmegen en Gelijkschap het onderzoek: “De eigen kracht van ouders: vergroten van ouderlijke zelfeffectiviteit via peer-support” uitvoeren.


Samen werken aan taal in Arnhem

11 april 2024

Samen werken aan taal in Arnhem Om kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden in een taalrijke omgeving op te groeien. Om ouders en professionals te ondersteunen die taalrijke omgeving te creëren en daarin de kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Daarom tekenden wij op 9 april ook wij het convenant 'Vaardig Arnhem'! Een feestelijke…


Jaarverslag 2023

10 april 2024

Het jaarverslag 2023 van Stichting PAS staat online: https://bit.ly/PASjaarverslag2023 Een toegankelijke digitale weergave van de activiteiten die we samen met het netwerk hebben verricht in het kader van het onderwijskansenbeleid in en om Arnhem.


Vacature taalcoördinator Zomerschool

8 april 2024

Stichting PAS zoekt leerkrachten voor de Zomerschool


Vacature leerkracht Zomerschool

18 maart 2024

Stichting PAS zoekt leerkrachten voor de Zomerschool


Vacature onderwijsassistent Zomerschool

18 maart 2024

Stichting PAS zoekt onderwijsassistenten voor de Zomerschool


Conferentie Samen Thuis in Taal 11 oktober 2023 – 14.00-17.30 uur Rozet Centrum

20 september 2023

Conferentie Samen Thuis in Taal 11 oktober 2023 – 14.00-17.30 uur Rozet Centrum


Voorstelling Kansarm Adviseren 14 september ArtEZ Arnhem

4 juli 2023

De Arnhemse schoolbesturen nodigen u uit voor de voorstelling Kansarm Adviseren op donderdag 14 september bij ArtEZ in Arnhem:


Nieuwe training!

23 maart 2023

In oktober start Stichting PAS met een nieuwe verdiepingstraining Lastig gedrag, wat nu? In drie bijeenkomsten kijken we met jullie naar mogelijke oorzaken van lastig gedrag. Onderlinge uitwisseling en nadenken over wat je kan doen als kinderen bijzonder gedrag vertonen in een groep staan hierbij centraal. Hoe help je het kind verder, hoe ga je…


Symposium WOAN & Nijmegen Leest

8 februari 2023

Woensdag 29 maart vindt het symposium van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen & Nijmegen Leest plaats. Op deze middag gaan we met elkaar in gesprek over kansengelijkheid in het onderwijs.


Advies ‘hoe versterk je als intermediair OAB educatief partnerschap?’

2 juni 2022

Advies over hoe intermediairs OAB het contact tussen ouders, school en leerling kunnen verbeteren.


Help het kind, bepaal samen de koers

25 november 2021

Woensdag 20 oktober organiseerde Stichting PAS, samen met onder andere Rozet en HAN pabo, het event "Help het kind, bepaal samen de koers". Benieuwd hoe dit event verlopen is? Bekijk de aftermovie!


Kleuters volgen in hun ontwikkeling 

17 juni 2021

Landelijk is er wel een stand van zaken m.b.t. de kindvolgsystemen voor het jonge kind. Oorspronkelijk was het idee om, ter vervanging van de kleutertoetsen, in groep 1 en 2 gebruik te gaan maken van een erkend/toegelaten kind observatiesysteem. Deze eis is nu feitelijk losgelaten, als je binnen je school gebruik maakt van erkende toetsen in…


De Arnhemse Aanpak+

17 juni 2021

De Arnhemse Aanpak+ is ontstaan in een initiatief van Stichting PAS, Delta Scholengroep, Flores onderwijs, kinderopvangorganisaties en de Gemeente Arnhem, vanuit een gezamenlijk gevoelde urgentie iets te betekenen voor die kinderen die in hun ontwikkeling de negatieve gevolgen van de coronacrisis hebben ervaren. Vanuit deze gevoelde urgentie zijn 6 speerpunten gedefinieerd, 3 voor kinderopvangorganisaties en…


Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen – LinkedIn

17 juni 2021

Sinds kort zijn we ook te vinden op LinkedIn en delen we interessante artikelen, webinars, etc. over het thema kansengelijkheid.  In de periode 2019-2022 houdt de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen zich samen met 14 basisscholen uit de regio bewust bezig met het bieden van gelijke kansen voor de leerlingen.  De doelen waaraan we werken binnen…


VVE Arnhem – Inkijkje in de voorschoolse opvang

17 juni 2021

Kansengelijkheid en inclusie. Daar draait het om bij de Arnhemse peuteropvang: gelijke kansen voor alle peuters zodat ze zich spelenderwijs goed kunnen voorbereiden op hun schoolloopbaan. En alle peuters is ook echt alle peuters, ook de kinderen zonder kinderopvangtoeslag, kinderen met een vve-indicatie van het consultatiebureau en de kinderen met specifieke ontwikkelingsvragen. Hoe krijgt dit…


Ouder-kind workshops VVE-intensief peuterwerk Beestenboel

19 mei 2021

Een kijkje in de keuken van het Arnhemse VVE. Een ouder-kind workshop met een informatief deel en een activiteit om ouders een goed beeld te geven op welke wijze ze op de Beestenboel kinderen op een speelse manier woorden eigen maken.


WOAN

1 april 2021

De voortgang van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen wordt per school bijgehouden door de onderzoeksondersteuners m.b.v. het ontwikkelde dashboard. De voortgang a.g.v. Covid is hier en daar vertraagd. Er is zoveel mogelijk om de scholensluitingen heen georganiseerd. Wat op school moet plaatsvinden wordt nu weer opgepakt.  


De Arnhemse Aanpak +

1 april 2021

Corona heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Onder andere de schoolsluitingen hebben op het leren van álle kinderen effect gehad. En op kinderen met een sociaal-economisch kwetsbare achtergrond een groter effect dan op andere kinderen.


Project Brugfunctionaris

1 april 2021

Wat kan een brugfunctionaris bijdragen aan de samenwerking tussen ouders en school? Dat is de vraag die opkwam bij de Monchyschool. Bij de conferentie #Help het kind, ken je rol in november 2020 vertelde een brugfunctionaris in Zaandam enthousiast over haar ervaringen.


Samen voor Taal in Arnhem

1 april 2021

In 2018 en 2019 zijn we in Arnhem onder de titel Taalrijke Thuisomgeving’ bezig geweest met het versterken en taalrijker maken van de omgeving van jonge kinderen in Arnhem. In 2020 hebben we als partners in Arnhem besloten om verder te gaan werken aan een nieuw meerjarig programma. Dit programma hebben we ‘Samen voor taal…


Kind in beeld

1 april 2021

Met elkaar bekijken we de beelden die ik onlangs van de jongen gemaakt heb. De pedagogisch medewerkers verwonderen zich over hetgeen ze zien. Zijn kleine (communicatie)initiatieven, het heel zachtjes en voorzichtig mee neuriën, zijn ogen die werkelijk alles zien wat er om hem heen gebeurt. Daarnaast zien de medewerkers ook dat het al gauw te…


Educatief partnerschap in VVE op afstand: werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders van risicoleerlingen

12 maart 2021

Ouders zijn belangrijke partners in programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die gericht zijn op het voorkomen van onderwijsachterstanden.


Stroomt er een nieuwkomersleerling vanuit het Mozaïek of de Paulusschool door naar jouw school?

18 januari 2021

Dan is deze informatie belangrijk voor jou! Kinderen tussen de 6 en 12 jaar die net in Nederland zijn gaan in Arnhem eerst een jaar naar een neveninstroomklas, waar zij de Nederlandse taal leren. Wanneer deze kinderen daarna instromen in een reguliere groep bij een wijkschool spreken ze al een aardig woordje Nederlands, maar de…


12

© 2024 Stichting PAS