De Arnhemse Aanpak +

1 april 2021
Home > Nieuws > Algemeen > De Arnhemse Aanpak +

Corona heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Onder andere de schoolsluitingen hebben op het leren van álle kinderen effect gehad. En op kinderen met een sociaal-economisch kwetsbare achtergrond een groter effect dan op andere kinderen.

De Arnhemse Aanpak + wil de negatieve gevolgen van corona op het leren van alle kinderen in Arnhem zoveel mogelijk beperken en herstellen.

We sluiten daarvoor aan bij bestaande initiatieven. We denken mee, vinden, verbinden, en faciliteren.

De Arnhemse Aanpak + ondersteunt die als doel hebben om ontwikkeling van kinderen positief te beïnvloeden. Zo helpen we de kinderopvang en de basisscholen. Maar ook de verschillende organisaties in de stad die het buitenschools leren van kinderen willen stimuleren of die zich richten op ondersteuning van de ouders kunnen rekenen op onze hulp. Tenslotte is de Arnhemse Aanpak + betrokken bij projecten op het gebied van leertijdverlenging, waaronder de jaarlijkse Zomerschool.

De AA+ komt voort uit een samenwerking met de organisaties voor kinderopvang, Delta Scholengroep, Flores Onderwijs, Stichting PAS en de Gemeente Arnhem.

Heb je een ondersteuningsvraag en vraag je je af of we je kunnen helpen? Neem contact op: m.bokx@stichtingpas.nl of 06-45434465

Door: Martin Bokx
Projectleider Arnhemse Aanpak +

© 2024 Stichting PAS