Intensieve samenwerking ‘Samen voor TAAL in Arnhem’

20 september 2020
Home > Nieuws > Over PAS > PAS nieuwsbrief > Intensieve samenwerking ‘Samen voor TAAL in Arnhem’

Tijdens een symbolische huwelijksvoltrekking op 27 augustus beloofden diverse organisaties langdurig en intensief bij te dragen aan een taalrijke omgeving voor kinderen in Arnhem. Wethouder Hans de Vroome was getuige van de belofte en sneed de taart aan. De Vroome onderstreepte tijdens de bijeenkomst het belang van de samenwerking: “mijn grote wens is dat in Arnhem talrijke kinderen Taalrijker opgroeien.”

(Thuis)omgeving vol taal draagt bij aan schoolsucces
Sinds 2018 werken Gemeente Arnhem, Skar, SPA, Partou, Stichting PAS, VGGM, Rijnstad en Rozet al samen onder de titel ‘Taalrijke Thuisomgeving’. Het doel: kinderen laten opgroeien in een (thuis)omgeving vol taal. Uit onderzoek blijkt nl. al jaren dat de woordenschat van kinderen enorm stijgt wanneer ze veel in aanraking komen met taal. Samen praten, (voor)lezen, zingen; in het Nederlands, maar ook in andere talen. Als kinderen samen met hun ouders veel met taal bezig zijn, draagt dit bij aan hun (school)succes.

Nog intensiever samenwerken
Na twee jaar is het tijd om nog intensiever samen te werken. Helemaal nu vanwege de coronamaatregelen direct contact met ouders lastiger is. Daarbij maken we gebruik van de aanpak ‘Thuis in Taal’, ontwikkeld door Martine van der Pluijm (Hogeschool Rotterdam, lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid). Met ‘Thuis in Taal’ wordt stapsgewijs een wederkerige relatie met ouders tot stand gebracht, waarbij de taalontwikkeling van het kind centraal staat.
De samenwerking zetten we voort onder de noemer ‘Samen voor TAAL in Arnhem’.

© 2024 Stichting PAS