Nieuws: PAS nieuwsbrief

Home > Nieuws > Over PAS > PAS nieuwsbrief

Zomerschool Arnhem 2020: een verslag

21 september 2020

“ik dacht dat we alleen maar een beetje gingen werken, wist niet dat we ook leuke dingen gingen doen "een deelnemer De Zomerschool Arnhem voor leerlingen van groep 7/8 (en een paar leerlingen van groep 6)  is succesvol verlopen. De capaciteit was dit jaar verdubbeld: maar liefst 160 leerlingen bezochten de Zomerschool op de locaties…


Nieuw schooljaar; nieuwe ronde, nieuwe kansen

21 september 2020

Een nieuw schooljaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Laten we er een fantastisch jaar van maken!


Prinsjesdag 2020: onderwijsbegroting legt nadruk op kansengelijkheid

21 september 2020

Prinsjesdag 2020: “Werken aan de onderwijskwaliteit is nodig voor kansengelijkheid en het verdienvermogen”.


Onderzoek naar alternatieve vormen van contact met ouders bij VVE

21 september 2020

PAS en Expertisecentrum Nederlands hebben een subsidie ontvangen voor onderzoek naar ouderondersteuning op afstand.


Extra begeleiding voor nieuwkomers die instromen in de bovenbouw

20 september 2020

We willen een nóg betere overdracht en doorgaande lijn realiseren. Daarom gaan we een pilot draaien waarbij we zowel de leerkracht als de kinderen die instromen in de bovenbouw extra ondersteunen en begeleiden.


Mondzorgproject in Presikhaaf; samenwerking VGGM, HAN en Stichting PAS

20 september 2020

Deze maand gaat het Mondzorgproject Presikhaaf van start. Een mooie samenwerking tussen tussen 4e jaars studenten Mondzorgkunde (HAN), VGGM en Stichting PAS.


Save the date: 25 november: gameconferentie in Rozet

20 september 2020

Save the date voor de opvolger van de succesvolle gameconferentie


Intensieve samenwerking ‘Samen voor TAAL in Arnhem’

20 september 2020

Tijdens een symbolische huwelijksvoltrekking eind augustus beloofden diverse organisaties langdurig en intensief bij te dragen aan een taalrijke omgeving voor kinderen in Arnhem.


Spel aan Huis; aanmeldingen welkom

20 september 2020

September is gestart; de volgende serie Spel aan Huis start in februari. Ga jij alvast het gesprek aan en meld je gezinnen aan?


Speelmorgens weer van start

20 september 2020

De Speelmorgens van Rijnstad zijn weer van start gegaan.


VGGM: toeleiding VVE lastiger in coronatijd

19 september 2020

Doordat consultatiebureaus in deze coronatijd de kinderen minder zien, is het afgeven van een VVE indicatie lastiger geworden.


OAB scan

19 september 2020

In deze scan wordt duidelijk wat het rekenmodel met de achterstandsscores betekent voor de gemeente Arnhem.


Een beter nieuw

29 juni 2020

Terugblik op een bijzondere periode. En een warme zomergroet van alle PASsers.


Monitor Kansengelijkheid in ontwikkeling

29 juni 2020

Er gebeurt in Arnhem veel op het gebied van kansengelijkheid. Zowel in de voorschool als in het PO, maar ook in de overgang naar het VO. Om al deze ontwikkelingen te kunnen volgen, zijn we bezig met het optuigen van een Monitor Kansengelijkheid.


Een zomers aanbod: Zomerscholen en TaalSpelgroepen

29 juni 2020

In de zomervakantie organiseren we, in samenwerking met Arnhemse partners, maarliefst drie activiteiten voor drie verschillende leeftijdsgroepen.


WOAN update

29 juni 2020

Stichting PAS neemt deel in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Regelmatig berichten we via deze nieuwsbrief over dit werkplaats onderwijsonderzoek.


Tips uit brainstorm samenwerken met ouders in coronacrisis

29 juni 2020

We hielden een brainstorm over samenwerken met ouders, nu de ouderbijeenkomsten niet door kunnen gaan.


Nieuwe VVE locatie: Skar Kunstig en Zo

29 juni 2020

Het aantal VVE locaties in Arnhem is weer uitgebreid.


Project Kansrijk opgroeien; Samenwerken in Presikhaaf

29 juni 2020

Project Kansrijk opgroeien: Samenwerken in Presikhaaf is opgezet door de Gemeente Arnhem, ProScoop en GGD Gelderland-Midden. Doel van het project is het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties die werken aan betere kansen voor kinderen en jongeren in Presikhaaf.


Pilot VVE-afspraak verlengd

29 juni 2020

Door de corona-uitbraak hebben we nog niet voldoende ervaring kunnen opdoen met de VVE-afspraak. Daarom verlengen we de pilot tot half november.


Doe ook mee met BoekStart in de kinderopvang!

29 juni 2020

Wil jij in je kinderopvanglocatie ook meer doen met voorlezen? We hebben ruimte voor 6 nieuwe BoekStart-locaties!


Presentaties onderzoek studenten Sparkcentre Presikhaaf

29 juni 2020

Begin juni presenteerden twee groepjes HAN studenten van het Sparkcentre Presikhaaf hun onderzoek. Een Sparkcentre is een werkplaats waarin studenten, docenten, onderzoekers en professionals interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden rondom vraagstukken in een wijk.


Spel aan Huis in de coronaperiode

29 juni 2020

De speelsessies van Spel aan Huis liggen helaas ook stil in de corona-periode. Gelukkig zijn er alternatieven.


Andere tijden …

17 april 2020

De wereld staat op z’n kop. We werken vanuit PAS nauw samen met onderwijs, kinderopvang en gemeente om te zorgen dat de verschillen tussen kinderen niet groter worden.


© 2020 Stichting PAS