Kind in beeld

1 april 2021
Home > Nieuws > Algemeen > Kind in beeld

Met elkaar bekijken we de beelden die ik onlangs van de jongen gemaakt heb. De pedagogisch medewerkers verwonderen zich over hetgeen ze zien. Zijn kleine (communicatie)initiatieven, het heel zachtjes en voorzichtig mee neuriën, zijn ogen die werkelijk alles zien wat er om hem heen gebeurt. Daarnaast zien de medewerkers ook dat het al gauw te snel gaat voor hem, dat hij overstemd wordt door de andere kinderen en nauwelijks gehoord wordt in de groepsdynamiek.

In overleg met ouders ben ik op vraag van de pedagogisch medewerker komen observeren en filmen. Ze begrepen zijn gedrag niet; een jongen die niet betrokken is, geen taal tot zijn beschikking heeft, niet te bereiken lijkt te zijn en nauwelijks tot spel komt. Op welke wijze kunnen we hem ondersteunen? 

Maar waar de pedagogisch medewerkers eerder vooral keken naar wat deze jongen niet kon, zien ze – bij het bekijken van de beelden – nu ineens kansen en mogelijkheden. Ook in hun eigen handelen. En dit is vervolgens al gauw zichtbaar in de praktijk.  De directieve begeleidersstijl verandert naar een sensitieve, volgende stijl, waarin de jongen meer ontvangen wordt. Hij krijgt meer tijd en ruimte om alles te verwerken, en waar kan te reageren. En dit werpt zijn vruchten af. Langzaamaan komt er vaker een lach op zijn gezicht, zijn zelfvertrouwen groeit en hij laat steeds duidelijker merken dat hij ook gehoord wil worden! 

Ook ouders merken het op, zo blijkt tijdens de gesprekken die de pedagogisch medewerker met ze heeft. Waar hij thuis eerder juist boos en driftig was, is hij nu vaker ontspannen en aanspreekbaar. 

Omdat deze jongen ook nog een inhaalslag te maken heeft op verschillende ontwikkelingsgebieden, wordt gezamenlijk besloten de ambulant begeleider in te vliegen. Zij komt zowel thuis als op de groep, en geeft samen met ouders en de medewerkers nog net dat duwtje dat hij nodig heeft. De stille, teruggetrokken jongen groeit uit tot een vrolijke peuter, die oefent met taal en contact maken en met steeds meer zelfvertrouwen in de wereld staat! 

Passende opvang voor elk kind, dat is de missie waar we voor gaan. Een onderdeel daarvan is een kind (met een specifieke ondersteuningsbehoefte) goed in beeld te krijgen. Door samen te kijken naar de mogelijkheden, met elkaar in gesprek te blijven en zorg (op maat) in te vliegen als het nodig is. Wat is het waardevol dat ik daar als coach aan mee mag werken! 

Door: Maartje Verweij
Coach Passende Kinderopvang

© 2024 Stichting PAS