Logopedie

Home > Logopedie
De logopedisten van Stichting PAS willen achterstanden en problemen op het gebied van taal, spraak en communicatie bij (jonge) kinderen zo vroeg mogelijk signaleren en verhelpen.
Wij ondersteunen communicatie, spraak en taal

Werkwijze

Wij observeren regelmatig op de VVE-intensief peuterspeelzalen. Op de VVE-basislocaties komen wij op aanvraag. Ook het consultatiebureau kan ons vragen om kinderen te observeren. De observaties zijn vooral gericht op de (meertalige) spraak-taalontwikkeling. Daarnaast adviseren we over communicatie, mondmotoriek, stotteren, stemproblemen, gehoor, kwijlen en duim- en speengebruik. We werken nauw samen met de coaches Passende Kinderopvang.

Wij behandelen niet, maar schrijven een verzoek aan de huisarts tot verwijzing naar logopedie in een praktijk en/of specialistische zorg (Kentalis, KNO-arts, etc.). En we geven informatie en advies aan ouders en pedagogisch medewerkers.

Scholing

Ook geven we scholing aan ouders, pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. Bijvoorbeeld over taalstimulering, mondmotoriek, taalontwikkeling, meertaligheid, enz. Het trainingsaanbod vind je op de website.

> Voor professionals:

  • Training Praten met (niet sprekende) peuters (in samenwerking met Kentalis)
  • Training meertaligheid in de praktijk
  • Verdiepingstraining meertaligheid
  • VIB (video interactie begeleiding). Heb je behoefte aan coaching, en wil je zelf eens kijken hoe je met de kinderen communiceert? Neem dan contact met ons op.

> Voor ouders:

Voor u als ouder is de pedagogisch medewerker het aanspreekpunt. Heeft u vragen voor ons? Bespreek het met de pedagogisch medewerker of de verpleegkundige van het consultatiebureau.
Voor ouders kunnen wij een training of een workshop verzorgen over bijvoorbeeld taalstimulatie / taalontwikkeling; mondmotoriek, of meertaligheid. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten via de pedagogisch medewerker.

Laten we contact houden

Meer informatie?

© 2020 Stichting PAS