Logopedie

Home > Logopedie
De logopedisten van Stichting PAS signaleren achterstanden en problemen op het gebied van taal, spraak en communicatie bij (jonge) kinderen zo vroeg mogelijk.

Wij ondersteunen communicatie, spraak en taal

Werkwijze

De logopedist observeert met regelmaat op VVE-intensief peuterspeelzalen en op aanvraag op VVE-basislocaties. Daarnaast kan ook de jeugdverpleegkundige of arts van het consultatiebureau een aanvraag tot observatie indienen. De observaties zijn vooral gericht op de communicatie en (meertalige) spraak-taalontwikkeling. Ook mondmotoriek, stotteren, stemproblemen, gehoor, kwijlen en duim- en speengebruik horen binnen het kennisveld van de logopedist. Er is een nauwe samenwerking met de coaches Passende Kinderopvang.

De logopedist voert geen behandeling uit, maar schrijft een verzoek aan de huisarts tot verwijzing naar logopedie in een vrije vestiging en/of specialistische zorg (Kentalis, KNO-arts, etc.). Tevens geeft zij informatie en advies aan ouders en pedagogisch medewerkers.

Scholing

De logopedist geeft op verzoek scholing en workshops aan ouders, pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en andere professionals die werken met de doelgroep. De scholingen hebben als onderwerp taalstimulering, mondmotoriek, taalontwikkeling en meertaligheid, maar ze denkt ook graag mee over scholing over andere onderwerpen passend binnen het logopedisch werkveld.
Klik hier voor het actuele trainingsaanbod

> Voor professionals:

  • Training Praten met (niet sprekende) peuters (in samenwerking met Kentalis)
  • Training meertaligheid in de praktijk
  • Verdiepingstraining meertaligheid
  • VIB (video interactie begeleiding). Heb je behoefte aan coaching en wil je zelf eens kijken hoe je met de kinderen communiceert? Neem dan contact met ons op.

> Voor ouders:

Voor ouders is de pedagogisch medewerker het directe aanspreekpunt. Heeft u vragen voor de logopedist? Bespreek het met de pedagogisch medewerker of de verpleegkundige van het consultatiebureau. Als de logopedist aanwezig is op de groep van uw kind, kunt u uiteraard uw vragen direct aan haar stellen.
Voor ouders kunnen wij een training of een workshop verzorgen over bijvoorbeeld taalstimulatie / taalontwikkeling; mondmotoriek, of meertaligheid. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten via de pedagogisch medewerker.

Laten we contact houden

Publicaties

Meer informatie?

© 2024 Stichting PAS