Logopedie

Home > Logopedie

Doel

Logopedische problemen kunnen de onderwijskansen negatief beïnvloeden. Hoe jonger problemen worden gesignaleerd en aangepakt, hoe beter de onderwijskansen van het kind. Logopedisten zijn expert op het gebied van communicatie, spraak en taal en kunnen problemen op deze gebieden opsporen en behandelen. De logopedisten van stichting PAS worden vooral ingezet op kindcentra in wijken waar kinderen meer risico lopen op een achterstand. Ze observeren en volgen de kinderen tijdens verschillende communicatieve momenten van de dag binnen een natuurlijke omgeving. De logopedisten zien ook kinderen op vraag van het consultatiebureau.

Logopedisten ondersteunen de ouders en pedagogisch medewerkers bij vragen en problemen op spraak/taalgebied. Als een kind behandeling nodig heeft, wordt het doorverwezen naar een praktijk voor logopedie. Wanneer een kind het kindcentrum verlaat (4 jaar), wordt waar mogelijk een overdrachtsverslag gemaakt, of een notitie in het ontwikkelingsvolgmodel (OVM) gezet. Er is een nauwe samenwerking met de zorgcoördinator / orthopedagoog van het kindcentrum en met de logopedisten in de behandelende praktijken

Video Interactie Begeleiding

De logopedisten bekijken desgewenst de interactie van een pedagogisch medewerker met één of meerdere kinderen en filmen de interactie op het gebied van taal- spraakstimulering. De logopedisten bespreken de video-opnamen van de interactie met de pedagogisch medewerker. Samen wordt gezocht naar verander- en/of verbeterpunten. Door aanpassingen in het gedrag van de pedagogisch medewerker kan het gedrag van het kind worden beïnvloed. Hierdoor wordt een professionaliseringsslag van de pedagogisch medewerkers gestimuleerd.

Talen in Balans

De cursus Talen in Balans is ontwikkeld voor ouders met vragen over meertalig opvoeden. Deze cursus wordt in samenwerking met de schoolcontactwerkers gegeven. Twee keer per schooljaar zal per duo schoolcontactwerk-logopedist een cursus uitgevoerd worden voor ouders die te maken hebben met een meertalige opvoeding van hun kind.

Wij ondersteunen communicatie, spraak en taal

Agenda

Laten we contact houden

Meer informatie?

© 2019 Stichting PAS