Nieuws: Logopedie

Home > Nieuws > VVE > Logopedie

Logopedisten van Stichting PAS doen mee aan de leerkring ‘Thuis in taal’ voor netwerkpartners in Arnhem

17 juni 2021

‘Thuis in Taal’ is een aanpak die pedagogisch medewerkers, leerkrachten en netwerkpartners helpt om samenwerkingsrelaties aan te gaan met ouders van jonge kinderen. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning van de taalontwikkeling. Het gaat om aan te sluiten bij laagopgeleide ouders. Onderzoek laat overtuigend zien dat kinderen zich vooral thuis ontwikkelen. Een goede relatie tussen…


Mondmotoriek en schatzoeken

15 april 2020

Verslag van onze logopedisten.


Logopedie

24 maart 2019

De logopedisten van Stichting PAS signaleren achterstanden en problemen op het gebied van taal, spraak en communicatie bij (jonge) kinderen zo vroeg mogelijk. Wij ondersteunen communicatie, spraak en taal Werkwijze De logopedist observeert met regelmaat op VVE-intensief peuterspeelzalen en op aanvraag op VVE-basislocaties. Daarnaast kan ook de jeugdverpleegkundige of arts van het consultatiebureau een aanvraag…


Logopedie

20 april 2016

Logopedische problemen kunnen de onderwijskansen negatief beïnvloeden.


© 2024 Stichting PAS