Logopedisten van Stichting PAS doen mee aan de leerkring ‘Thuis in taal’ voor netwerkpartners in Arnhem

17 juni 2021
Home > Nieuws > VVE > Logopedie > Logopedisten van Stichting PAS doen mee aan de leerkring ‘Thuis in taal’ voor netwerkpartners in Arnhem

‘Thuis in Taal’ is een aanpak die pedagogisch medewerkers, leerkrachten en netwerkpartners helpt om samenwerkingsrelaties aan te gaan met ouders van jonge kinderen. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning van de taalontwikkeling.

Het gaat om aan te sluiten bij laagopgeleide ouders. Onderzoek laat overtuigend zien dat kinderen zich vooral thuis ontwikkelen. Een goede relatie tussen school en thuis is dus van groot belang.

De samenwerking met ouders verloopt beter als we zicht hebben op de taalomgeving thuis en  de achtergrond van ouders. Het observeren van gesprekken tussen ouders en kinderen kan veel inzichten opleveren. Bijvoorbeeld: zijn ouder en kind gewend gesprekken te voeren? Hoe verloopt het gesprek en wie neemt het initiatief? Krijgt het kind positieve feedback of aanwijzingen? In welke taal praten ouders het liefst? Ook informatie over opleidingsniveaus, meertaligheid en geletterdheid van ouders geven inzicht.

Er wordt gewerkt aan de hand van 7 stappen.

Deze stappen helpen om een goede relatie met de ouder te kunnen aangaan.

Wij, de logopedisten van PAS, nemen deel aan de leerkring om samen met de netwerkpartners ouders te bereiken. Dit om de ouders beter te kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kind.

Door: Marga van Bon en Nicoline Cremer

© 2024 Stichting PAS