Nieuws: VVE

Home > Nieuws > VVE

Een kijkje bij locatie ‘De Overkant’

17 juni 2021

Gelukkig voor onze peuters en hun ouders zijn we de afgelopen maanden gewoon open gebleven. Ook tijdens de voorjaarsvakantie en een week meivakantie. De animo tijdens deze weken was vrij groot. Helaas zijn onze live ouder-kind workshops nog niet van start gegaan. Ouders maken deel uit van een speciale app-groep en krijgen maandelijks materiaal uitgedeeld.…


VVE Handreiking: alles over VVE in Arnhem!

17 juni 2021

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan. Nieuw op de website van Stichting PAS is de VVE Handreiking. Hierin vind je alle informatie over VVE in…


Logopedisten van Stichting PAS doen mee aan de leerkring ‘Thuis in taal’ voor netwerkpartners in Arnhem

17 juni 2021

‘Thuis in Taal’ is een aanpak die pedagogisch medewerkers, leerkrachten en netwerkpartners helpt om samenwerkingsrelaties aan te gaan met ouders van jonge kinderen. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning van de taalontwikkeling. Het gaat om aan te sluiten bij laagopgeleide ouders. Onderzoek laat overtuigend zien dat kinderen zich vooral thuis ontwikkelen. Een goede relatie tussen…


Educatief partnerschap in VVE op afstand: werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders van risicoleerlingen

12 maart 2021

Ouders zijn belangrijke partners in programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die gericht zijn op het voorkomen van onderwijsachterstanden.


Passende kinderopvang: een voorbeeld voor de rest van Nederland

25 februari 2021

Kijken naar wat er wél mogelijk is: dat is het motto van de coaches Passende kinderopvang in Arnhem.


Actief Betrokken

10 december 2020

VVE basistraining Actief Betrokken voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1-2 Jonge kinderen leren door te spelen. Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie…


Intensieve samenwerking ‘Samen voor TAAL in Arnhem’

20 september 2020

Tijdens een symbolische huwelijksvoltrekking eind augustus beloofden diverse organisaties langdurig en intensief bij te dragen aan een taalrijke omgeving voor kinderen in Arnhem.


Spel aan Huis; aanmeldingen welkom

20 september 2020

September is gestart; de volgende serie Spel aan Huis start in februari. Ga jij alvast het gesprek aan en meld je gezinnen aan?


Doe ook mee met BoekStart in de kinderopvang!

29 juni 2020

Wil jij in je kinderopvanglocatie ook meer doen met voorlezen? We hebben ruimte voor 6 nieuwe BoekStart-locaties!


Op de kinderopvang

16 april 2020

Verslag van onze coaches Passende Kinderopvang.


Mondmotoriek en schatzoeken

15 april 2020

Verslag van onze logopedisten.


SPOC #1: Leren van een nieuwe taal

11 maart 2020

Nieuwe SPOC (small private online course) behandelt verschillende aspecten van het leren van een nieuwe taal: Horen, Begrijpen en Onthouden.


Ouders bezoeken de bieb

11 maart 2020

Een aantal moeders van de oudercursus bezochten de de bibliotheek in Kronenburg.


Hannah Azmi vertelt over haar ervaringen met de All in One pc

11 maart 2020

Vanuit het project VVE DigiTaal ontvingen alle VVE locaties een All in One PC. Hannah Azmi, werkzaam bij Skar Wereldkwartier vertelt over haar ervaringen met de pc.


Convenant taalrijke thuisomgeving getekend

10 maart 2020

Woensdag 29 januari is door een aantal Arnhemse organisaties een handtekening gezet onder een convenant om te blijven (samen)werken aan een taalrijke thuisomgeving.


Update VoorleesExpress

10 maart 2020

Doordat steeds bekender wordt hoe waardevol de inzet van de VoorleesExpress is, worden er meer kinderen aangemeld. Dus er zijn nog steeds vrijwilligers nodig!


SPOC 1: Leren van een nieuwe taal

1 maart 2020

Deze SPOC (small private online course) behandelt verschillende aspecten van het leren van een nieuwe taal: Horen, Begrijpen en Onthouden.


Project Taalrijke thuisomgeving

16 december 2019

Van de onderdelen van het project Taalrijke thuisomgeving is een praatplaat gemaakt; een mooi overzicht van alle activiteiten in de stad.


Het Arnhems overdrachtsformulier

3 april 2019

Voor álle kinderen een goede overdracht! Overdrachtsformulier Daarnaast is er aandacht voor de overdracht van kinderen van voor- naar vroegschool en voor doorgaande leerlijnen. In Arnhem werken we met het overdrachtsformulier: 'Voor alle kinderen een goede overdracht!' In de bijlagen vindt u het formulier en een handleiding. Overdrachtsformulier van (voor)scholenHandleiding Overdrachtsformulier


Logopedie

24 maart 2019

De logopedisten van Stichting PAS signaleren achterstanden en problemen op het gebied van taal, spraak en communicatie bij (jonge) kinderen zo vroeg mogelijk. Wij ondersteunen communicatie, spraak en taal Werkwijze De logopedist observeert met regelmaat op VVE-intensief peuterspeelzalen en op aanvraag op VVE-basislocaties. Daarnaast kan ook de jeugdverpleegkundige of arts van het consultatiebureau een aanvraag…


Intermediairs OKB

24 maart 2019

Doel van het werk van de intermediairs OKB is om het contact tussen ouders, leerling en school te verbeteren, en op die manier een bijdrage te leveren aan de optimale ontplooiing van kinderen uit de doelgroep. Contact tussen ouders, school en leerling verbeteren De intermediairs Onderwijskansenbeleid vormen een belangrijke schakel tussen voorschool of basisschool en…


GymKids

20 april 2016

GymKids richt zich primair op peuters met een ontwikkelingsachterstand. Dit kan een achterstand zijn op het gebied van taal, motorische ontwikkeling en/of sociaal emotionele ontwikkeling.   In samenwerking met Stichting Peuterspeelzalen Arnhem (SPA), Skar, ambtenaren van de gemeente en Stichting PAS is het aanbod in de loop der jaren geprofessionaliseerd. Zo zijn de GymKids lessen…


Logopedie

20 april 2016

Logopedische problemen kunnen de onderwijskansen negatief beïnvloeden.


Taalspel & Taalstimulering

3 februari 2016

Taalstimulering VVE volgscholen Doelstelling is om doelgroepkinderen op VVE-volgscholen te laten profiteren van een verrijkt VVE/taalaanbod en voor deze kinderen de doorgaande lijn van voor- naar vroegschool voort te zetten. In 2014-2015 hebben vier scholen deelgenomen aan een pilotproject Taalstimulering voor doelgroepkleuters. Deelnemers zijn: Kinderen met VVE-indicatie uit voorschoolse periode Taalzwakke kinderen/risico-kinderen te indiceren door…


12

© 2024 Stichting PAS