Nieuws: VVE

Home > Nieuws > VVE

Mappen met ouder-hulpkaarten beschikbaar

16 april 2020

Wij hebben nog een aantal mappen ouder-hulpkaarten op voorraad. Om thuis aan taalontwikkeling en spelontwikkeling te werken.


Op de kinderopvang

16 april 2020

Verslag van onze coaches Passende Kinderopvang.


Mondmotoriek en schatzoeken

15 april 2020

Verslag van onze logopedisten.


Ouderbijeenkomsten gaan digitaal

14 april 2020

Met creativiteit en flexibiliteit blijft iedereen zich zo goed mogelijk inzetten. Zo ook de docenten van de ouderbijeenkomsten op de VVE locaties.


VVE Zomerschool: een taalrijke zomer voor peuters en kleuters

12 maart 2020

Ook deze zomer organiseren we in Arnhem weer een VVE zomeraanbod, met een programma waar aandacht is voor taalontwikkeling, beweging en buitenspel.


Samenwerken met ouders; pilot VVE-afspraak

12 maart 2020

Bij de consultatiebureaus in Presikhaaf en in Klarendal zijn we een pilot gestart met de VVE-afspraak.


SPOC #1: Leren van een nieuwe taal

11 maart 2020

Nieuwe SPOC (small private online course) behandelt verschillende aspecten van het leren van een nieuwe taal: Horen, Begrijpen en Onthouden.


Ouders bezoeken de bieb

11 maart 2020

Een aantal moeders van de oudercursus bezochten de de bibliotheek in Kronenburg.


Hannah Azmi vertelt over haar ervaringen met de All in One pc

11 maart 2020

Vanuit het project VVE DigiTaal ontvingen alle VVE locaties een All in One PC. Hannah Azmi, werkzaam bij Skar Wereldkwartier vertelt over haar ervaringen met de pc.


Convenant taalrijke thuisomgeving getekend

10 maart 2020

Woensdag 29 januari is door een aantal Arnhemse organisaties een handtekening gezet onder een convenant om te blijven (samen)werken aan een taalrijke thuisomgeving.


Update VoorleesExpress

10 maart 2020

Doordat steeds bekender wordt hoe waardevol de inzet van de VoorleesExpress is, worden er meer kinderen aangemeld. Dus er zijn nog steeds vrijwilligers nodig!


SPOC 1: Leren van een nieuwe taal

1 maart 2020

Deze SPOC (small private online course) behandelt verschillende aspecten van het leren van een nieuwe taal: Horen, Begrijpen en Onthouden.


Project Taalrijke thuisomgeving

16 december 2019

Van de onderdelen van het project Taalrijke thuisomgeving is een praatplaat gemaakt; een mooi overzicht van alle activiteiten in de stad.


Monitor Samenwerken met ouders 2018-2019

13 december 2019

Voor de vierde keer heeft Stichting PAS met de VVE-locaties samen de ouderbetrokkenheid binnen de VVE onderzocht.


Terugblik najaarsconferentie 100% Geletterd

12 december 2019

Eind november vond de najaarsconferentie 100% Geletterd plaats, in combinatie met de afsluiting van het project Taalrijke Thuisomgeving. Een terugblik.


Arnhemse VVE monitor 2018 – 2019

10 december 2019

De Arnhemse VVE monitor 2018 – 2019 is uit!


Arnhemse peuters kunnen twee uur per week extra naar opvang

19 september 2019

Vanaf nu kunnen in Arnhem alle kinderen vanaf 2 jaar wekelijks 14 uur peuteropvang krijgen. Dit was voorheen 12 uur per week.


Arnhems overdrachtsformulier vastgesteld

10 april 2019

Naar aanleiding van de enquête onder gebruikers zijn er een paar kleine aanpassingen gedaan. De nieuwste versie staat op onze website!


Doorgaande lijn & Degelijke overdracht: overdrachtsformulier

3 april 2019

Voor álle kinderen een goede overdracht! Kwaliteitshandboek Tijdens (MT)VVE-overleggen en werkgroepen wordt gewerkt aan de vastgestelde inhoud van het kwaliteitshandboek VVE. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de stand van zaken in de wijken. Overdrachtsformulier Daarnaast is er aandacht voor de overdracht van kinderen van voor- naar vroegschool en voor doorgaande leerlijnen. In Arnhem werken…


GymKids

20 april 2016

GymKids richt zich primair op peuters met een ontwikkelingsachterstand. Dit kan een achterstand zijn op het gebied van taal, motorische ontwikkeling en/of sociaal emotionele ontwikkeling.   In samenwerking met Stichting Peuterspeelzalen Arnhem (SPA), Skar, ambtenaren van de gemeente en Stichting PAS is het aanbod in de loop der jaren geprofessionaliseerd. Zo zijn de GymKids lessen…


Logopedie

20 april 2016

Logopedische problemen kunnen de onderwijskansen negatief beïnvloeden.


Taalspel & Taalstimulering

3 februari 2016

Taalspelgroepen De taalspelgroep is bedoeld voor taalzwakke leerlingen uit met name groep 2. De taalspelgroepen worden uitgevoerd door Kunstbedrijf Arnhem. Het doel van de taalspelgroep is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de taalvaardigheid en de woordenschat. De nadruk ligt hierbij op het spelenderwijs bezig zijn met taal. De docenten maken hierbij gebruik van…


coach Passende Kinderopvang

30 januari 2016

Hoe zetten we het spelend leren in om kinderen een goede startpositie voor de basisschool te geven?


Kenniscentrum VVE & ICT

30 januari 2016

Het - online - Kenniscentrum www.VVEICT.nl helpt VVE-professionals met het vinden van achtergrondinformatie en geschikt digitaal aanbod zodat zij verantwoorde keuzes kunnen maken om een kwalitatief hoog aanbod aan jonge kinderen te bieden. Doel Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge…


© 2019 Stichting PAS