Mondzorgproject in Presikhaaf; samenwerking VGGM, HAN en Stichting PAS

20 september 2020
Home > Nieuws > Over PAS > PAS nieuwsbrief > Mondzorgproject in Presikhaaf; samenwerking VGGM, HAN en Stichting PAS

Deze maand gaat het Mondzorgproject Presikhaaf van start. Een mooie samenwerking tussen tussen 4e jaars studenten Mondzorgkunde (HAN), VGGM en Stichting PAS. Het project bestaat 2 deelprojecten, die door 4 studenten worden uitgevoerd:

  1. Er worden één of meerdere voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders in Presikhaaf gehouden. Thema van de voorlichtingsbijeenkomst is mondverzorging -en mondgezondheid bij jonge kinderen (o.a. poetsen, voeding) en het bezoek aan een mondzorg professional door jonge kinderen (vanaf welke leeftijd, basisverzekering etc). Wij hebben de studenten de suggestie gedaan e.e.a. met het VVE-woordenschatprogramma LOGO 3000 te verbinden.
    Ben je werkzaam in Presikhaaf? Houd de gebruikelijke communicatiekanalen in de gaten en adviseer ouders naar de bijeenkomst te gaan.
  2. Er vindt kwalitatief onderzoek plaats naar de manier waarop ouders uit de wijk Presikhaaf het best geïnformeerd en voorgelicht kunnen worden over mondzorg voor kinderen. De studenten brengen vervolgens advies uit aan VGGM en Gemeente Arnhem.

Het project loopt van september t/m januari 2021, in het kader van de minor Mondzorg (2 studenten) en als afstudeerproject Mondzorgkunde (2 studenten).

© 2020 Stichting PAS