Arnhemse Monitor Kansengelijkheid 2021-2022

20 december 2022
Home > Nieuws > PO > Arnhemse Monitor Kansengelijkheid 2021-2022

Arnhemse Monitor Kansengelijkheid 2021-2022

In 2021-2022 is er, ondanks de beperkende maatregelen door COVID-19, winst behaald op het gebied van kansengelijkheid:

– het bereik van doelgroeppeuters in Arnhem is iets gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.
– het aantal leerlingen dat een VO-diploma behaalde dat overeenkomt met het basisschooladvies is in Arnhem gestegen.

Er worden in deze derde editie van de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid echter ook belangrijke aanbevelingen gedeeld. Daarom blijft het inzetten op kansengelijkheid hard nodig.
In deze monitor brengen we het bereik van onze doelgroep in beeld, geven we een overzicht van de kwaliteit van de interventies en activiteiten die worden ingezet om kansengelijkheid te bevorderen en brengen we de opbrengsten hiervan in kaart.

De monitor is hier te raadplegen.

© 2024 Stichting PAS