LeukOmteLeren : jaarverslag 2021-2022

Home > Publicaties > LeukOmteLeren : jaarverslag 2021-2022

Het inhoudelijk jaarverslag van Stichting LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem betreft de evaluatie van het schooljaar 2021-2022. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de organisatie, het programma, de wijze waarop hier in het afgelopen jaar uitvoering aan is gegeven, de donateurs, de meldcode huishoudelijke geweld en kindermishandeling, de evaluatie van de Weekendschool en toekomstige ontwikkelingen.

LOL Jaarverslag 2021-2022

© 2024 Stichting PAS