Symposium WOAN & Nijmegen Leest

8 februari 2023
Home > Nieuws > Algemeen > Symposium WOAN & Nijmegen Leest

Symposium WOAN & Nijmegen Leest

Woensdag 29 maart vindt het symposium van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen & Nijmegen Leest plaats. Op deze middag gaan we met elkaar in gesprek over kansengelijkheid in het onderwijs. Dat doen we aan de hand van verschillende concrete opbrengsten vanuit scholen uit de Delta Scholengroep, Flores Onderwijs en Conexus die onderdeel uitmaken van de WOAN. Daarnaast besteden we in twee plenaire lezingen aandacht aan de integratie van het taal- en leesonderwijs met zaakvakken en de relatie tussen onderzoek en schoolontwikkeling.

Programma
13:30 uur Opening en terugblik op 3½ jaar WOAN
14:00 uur Zaakvakken en Taal: Vanzelfsprekend samen; Marian Bruggink & Het Mozaïek
15:00 uur Kennismarkt: delen van opbrengsten vanuit de WOAN-scholen
16:15 uur Onderzoek en schoolontwikkeling; prof. dr. Eddie Denessen
17:00 uur Gelegenheid tot napraten met een drankje

Sprekers
Marian Bruggink
Er zijn steeds meer scholen die het taal- en leesonderwijs integreren met onderwijs in de zaakvakken. Marian Bruggink (Expertisecentrum Nederlands) licht toe hoe een geïntegreerde aanpak kan bijdragen aan het vergroten van de kennisbasis van leerlingen en verbetering van de taal- en leesprestaties. Aan de hand van voorbeelden van Het Mozaïek (Flores Onderwijs) laten we zien hoe deze integratie er in de praktijk uit kan zien.
Eddie Denessen
In zijn bijdrage zal Eddie Denessen (Radboud Universiteit/Universiteit van Leiden) ingaan op de relatie tussen onderzoek en schoolontwikkeling. Specifiek zal hij aandacht besteden aan wat onderzoek naar gelijke kansen kan betekenen voor schoolbeleid. Wat kunnen resultaten van onderzoek betekenen voor de onderbouwing van keuzes die scholen maken voor maatregelen ter bevordering van gelijke kansen in hun school?

Wanneer, hoe laat en waar?
Datum: woensdagmiddag 29 maart
Locatie: Radboud Universiteit, Elinor Ostromgebouw, Heyendaalseweg 141, Nijmegen
Doelgroep: leraren, schoolleiders, IB-ers, bestuurders, beleidsmedewerkers onderwijs

Aanmelding
Er zijn geen kosten aan het symposium verbonden, maar aanmelding is wel vereist. Aanmelden doet u via deze link, vóór 1 maart

© 2024 Stichting PAS