Actief Betrokken

Basistraining 0-7 jaar (vve)

VVE basistraining Actief Betrokken voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1-2

Jonge kinderen leren door te spelen.

Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en breinleren, en heeft als doel om optimale en brede ontwikkelingskansen te bieden aan jonge kinderen.

We weten steeds meer over hoe het brein werkt en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het jonge kind. Op basis van zes breinprincipes (zintuiglijk rijk, emotie, herhaal, focus, creatie en voortbouwen) leren de deelnemers hoe ze ontdekkend en onderzoekend leren kunnen stimuleren, hoe ze uitdagende leeromgevingen kunnen creëren, hoe de ideale groepsindeling en -structuur eruitzien, en wat de rol van de volwassene in dit alles is. Door middel van de training worden de professionals vaardiger en bewuster van hun handelen.

Inhoud en opzet trainingen voor pedagogisch medewerkers

De training bestaat uit één bijeenkomst van 3,5 uur (de eerste bijeenkomst) en vervolgens 10 bijeenkomsten van 3 uur.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Visie op de ontwikkeling van het jonge kind
 2. Ontdekkend en onderzoekend leren
 3. Uitdagende speelleeromgeving
 4. Executieve functies
 5. Groepsorganisatie
 6. Werken met doelen & rekenen
 7. Observeren en registeren & motoriek
 8. Taal
 9. Interactie & sociaal-emotionele ontwikkeling
 10. Ouderbetrokkenheid
 11. Afsluiting en uitreiking certificaat

Het traject wordt gestart en afgesloten met een QuickScan om de begin- en eindsituatie te meten, en na te gaan waar de leervragen zitten.
Naast de bijeenkomsten bestaat de training bovendien uit:

 • coaching op de werkvloer, waarbij gebruik wordt gemaakt van videobegeleiding
 • excursie: op bezoek bij een ander kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school
 • e-learning: digitale omgeving waar deelnemers zich kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten/verdieping kunnen vinden na de bijeenkomsten (bijvoorbeeld op het gebied van spelfasen, executieve functies en interactievaardigheden)
 • e-coaching: de mogelijkheid om bijvoorbeeld verslagen, video- en/of beeldmateriaal en portfolio’s of te sturen waarop feedback wordt gegeven.

Inhoud en opzet voor groep 1-2

De training bestaat uit twee delen: basis (5 bijeenkomsten) en verdieping (4 bijeenkomsten).
De basistraining is een uitwerking van de Arnhemse Kwaliteitseisen VVE/OAB, waar Arnhemse OAB scholen aan moeten voldoen.
De verdiepingstraining is zeker aan te bevelen; in dit deel gaan we specifiek in op vragen die leven op school.

Naast de bijeenkomsten van de basistraining, zijn er drie beeldcoach-momenten, gericht op de ontwikkelvraag van de leerkracht.
Het hele traject wordt gestart met een intake om zicht te krijgen op de beginsituatie van de deelnemende leerkracht en om de ‘ontwikkelvraag’ te verkennen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Basistraining:

 • visie op ontwikkeling en leren van het jonge kind, breinvriendelijk spelen en leren
 • welbevinden en betrokkenheid, spelontwikkeling en spel van jongens en meisjes
 • rijke speel-leeromgeving en spelbegeleidingstechnieken
 • executieve functies, spelontwikkelingsbehoeften en spelbegeleiding
 • door middel van de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend leren, werken aan
  doelen (met alle zintuigen, oplossingen/creatie, hogere orde denken).

Verdiepingstraining ‘op maat’:
In een overleg met de directeur, bouwcoördinator en/of leerkrachten wordt de
verdiepingsvraag verkend en een scholingsplan op maat opgesteld.

Voorbeelden van begeleidingsvragen op maat:

 • beredeneerd aanbod
 • doelgericht betekenisvolle, speelbare thema’s voorbereiden, eventueel aansluitend
  bij de kleutermethode waarmee gewerkt wordt
 • werken met een observatie- en registratiesysteem: observeren, registreren,
  analyseren, doelen stellen
 • samenwerken aan kwaliteit in een doorgaande lijn
 • verdieping op de domeinen spel en seo, taal of rekenen

In de training wordt gebruik gemaakt van:

 • e-learning: digitale omgeving waar deelnemers zich kunnen voorbereiden op de
  bijeenkomsten en verdieping kunnen vinden ná de bijeenkomsten (bijvoorbeeld op
  het gebied van spelfasen, executieve functies en interactievaardigheden)
 • portfolio: leerkrachten leggen een portfolio aan met daarin onder andere
  praktijkopdrachten, beeldmateriaal en reflecties
 • tijdens de training vindt ook beeldcoaching op de werkvloer plaats.

Kosten

Voor deze training vragen wij een werkgeversbijdrage. De overige kosten neemt PAS voor haar rekening.
Voor deelnemers werkzaam buiten de gemeente Arnhem geldt een andere prijs (op aanvraag).

Groep 1-2: Behalve de tijdsinvestering van de leerkrachten, zijn er geen extra kosten voor OAB-scholen in Arnhem.

Certificering

Na afloop van de basistraining ontvangen de deelnemers een deelcertificaat.
Na het volgen van de verdiepingstraining wordt een VVE-certificaat afgegeven.

Meer informatie?

Bel of mail ons voor een aanvraag.

Over Actief Betrokken

In het tijdschrift Kinderopvang verscheen in oktober 2019 een artikel over Actief Betrokken. Femke van den Berg beschrijft uitgebreid ons professionaliseringstraject.

© 2024 Stichting PAS