Doorgaande lijn & Degelijke overdracht: overdrachtsformulier

Home > VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie > Doorgaande lijn & Degelijke overdracht: overdrachtsformulier

Voor álle kinderen een goede overdracht!

Kwaliteitshandboek

Tijdens (MT)VVE-overleggen en werkgroepen wordt gewerkt aan de vastgestelde inhoud van het kwaliteitshandboek VVE. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de stand van zaken in de wijken.

Overdrachtsformulier

Daarnaast is er aandacht voor de overdracht van kinderen van voor- naar vroegschool en voor doorgaande leerlijnen.
In Arnhem werken we met het overdrachtsformulier: ‘Voor alle kinderen een goede overdracht!
In de bijlagen vindt u het formulier en een handleiding.

Overdrachtsformulier van (voor)scholenHandleiding Overdrachtsformulier

© 2019 Stichting PAS