Het Arnhems Overdrachtformulier

Doorgaande lijn & Degelijke overdracht

Home > VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie > Het Arnhems overdrachtsformulier

Voor álle kinderen een goede overdracht!

Overdrachtsformulier

Daarnaast is er aandacht voor de overdracht van kinderen van voor- naar vroegschool en voor doorgaande leerlijnen.
In Arnhem werken we met het overdrachtsformulier: ‘Voor alle kinderen een goede overdracht!
In de bijlagen vindt u het formulier en een handleiding.

Overdrachtsformulier van (voor)scholenHandleiding Overdrachtsformulier

© 2024 Stichting PAS