GymKids

GymKids richt zich primair op peuters met een ontwikkelingsachterstand.
Dit kan een achterstand zijn op het gebied van taal,
motorische ontwikkeling en/of sociaal emotionele ontwikkeling.

 

In samenwerking met Stichting Peuterspeelzalen Arnhem (SPA), Skar, ambtenaren van de gemeente en Stichting PAS is het aanbod in de loop der jaren geprofessionaliseerd. Zo zijn de GymKids lessen gekoppeld aan LOGO 3000. Dit is een aanpak die op VVE peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt ingezet om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden. Tijdens de GymKids lessen, wordt een selectie van LOGO 3000 (gym)woorden herhaald. Daarnaast worden de woorden tastbaar gemaakt door ze te koppelen aan materialen en activiteiten die in de lessen centraal staan.
GymKids is een belangrijke Arnhemse bouwsteen voor een geslaagde VVE-aanpak.

Stichting Gym&Turnen Arnhem verzorgt de GymKids lessen op de VVE-locaties van Skar en SPA. De peuters krijgen één keer per week les van een gecertificeerde gymdocent. Beweegplezier staat hierin voorop. Daarnaast staan tijdens de GymKids lessen de volgende doelen centraal:

  1. het trainen van de coördinatieve basiseigenschappen van het jonge kind c.q. motorische ontwikkeling en het monitoren van de ontwikkeling m.b.v. het OVM (OntwikkelingsVolgModel)
  2. taalontwikkeling; oefenen van woorden, getallen & kleuren aansluitend aan LOGO 3000
  3. een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de zintuigen van het jonge kind
  4. een positieve bijdrage leveren aan de mentale ontwikkeling van het jonge kind
  5. een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van eigen grenzen
  6. een positieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid
  7. signaleren & begeleiden van motorische ‘problemen’ en indien nodig doorverwijzen naar een specialist

© 2024 Stichting PAS