Taalspel & Taalstimulering

Home > VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie > Taalspel & Taalstimulering

Taalstimulering VVE volgscholen

Doelstelling is om doelgroepkinderen op VVE-volgscholen te laten profiteren van een verrijkt VVE/taalaanbod en voor deze kinderen de doorgaande lijn van voor- naar vroegschool voort te zetten. In 2014-2015 hebben vier scholen deelgenomen aan een pilotproject Taalstimulering voor doelgroepkleuters. Deelnemers zijn:

  • Kinderen met VVE-indicatie uit voorschoolse periode
  • Taalzwakke kinderen/risico-kinderen te indiceren door IB-er (D/E score op TvK)
  • Kinderen in groep 1 of 2 van de deelnemende basisschool

Een vorm van onderwijstijdverlenging waarbij een groep taalzwakke kinderen/risico-kinderen uit groep 1 en uit groep 2 twee keer per week drie kwartier extra taalaanbod krijgen gedurende het schooljaar. Logo 3000 is onderlegger. Zowel de scholen als de VVE-peutergroep werkt met Logo 3000. Door pre-teaching en consolideren in een kleine groep wordt gewerkt aan het vergroten van de woordenschat van deze leerlingen. De intensieve groepstijd voor de kinderen moet helemaal in het teken staan van taal en woordenschat. De ouders nemen deel middels Logo digitaal.

Over Met Woorden in de Weer

Woordkennis is een voorwaarde voor succes in het basisonderwijs. Leerlingen met onvoldoende woordenschat kunnen niet alleen de lessen niet goed volgen; zij leren ook minder snel nieuwe woorden en begrippen bij. Als je als leerkracht de resultaten in je klas wilt verbeteren, zul je met taal aan de slag moeten gaan. In Met woorden in de weer presenteren de auteurs Dirkje van den Nulft en Marianne Verhallen een praktische aanpak voor intensieve woordenschatuitbreiding in het basisonderwijs. Ze reiken verschillende instrumenten en technieken aan om effectief woorden aan te leren en met woorden te oefenen in elke situatie, elke groep en elk vak. Het boek is afgestemd op de praktijk met behulp van veel voorbeelden, opdrachten en handreikingen. In onderstaande video wordt specifiek de viertakt uit de doeken gedaan.

Meer informatie bij Uitgeverij Coutinho: Met Woorden in de Weer. Er is ook een inkijkexemplaar.

Meer informatie op de website van Logo 3000. Het programma Logo Digitaal – voor ouders – wordt hier ook beschreven.

Over Logo 3000:

Het materiaal is in iedere groep, bij iedere bestaande aanpak inzetbaar. Peuters en kleuters leren alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters (de BAK) en gaan zo goed voorbereid naar groep 3. Met LOGO 3000 hebben de leidsters en leerkrachten een instrument in handen om flexibel, binnen de bestaande thema’s kinderen veel extra woorden aan te bieden. Aansluitend bij de natuurlijke taalverwerving.

Bijzonder is dat het materiaal ook de ouders bij het woorden leren betrekt: wat de kinderen met LOGO 3000 leren op school kunnen ze met de ouders nog eens extra oefenen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat ouders ook zelf de nieuwe Nederlandse woorden leren op een oudercursus.

Zij krijgen dan boekjes met leuke spelletjes, rijmpjes en kijk- en kleurplaten mee naar huis. Ze kunnen dan thuis samen met hun kinderen de woor- den oefenen met behulp van de speel- en leerboekjes. Ook kunnen ze samen digitale spelletjes spelen met de woorden.

© 2024 Stichting PAS