Weekendschool & zomerschool

Verlengde leertijd

Home > Weekendschool & Zomerschool
Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en verbreding van hun horizon kunnen gebruik maken van de verlengde leertijd. Stichting PAS organiseert met dit doel samen met partners de Zomerschool en de Weekendschool.
ZomerschoolWeekendschool

“Ik zou willen dat het hele jaar zo leuk is als de Zomerschool”

Zomerschool

Er is dit jaar plek voor 150 leerlingen. In overleg met je leerkracht en je ouders/verzorgers word je aangemeld voor de zomerschool. Je ouders/verzorgers krijgen van je leerkracht een aanmeldformulier. Dit vullen zij in en geef jij weer terug aan je leerkracht. Die zorgt ervoor dat het formulier bij ons wordt ingeleverd. Wanneer we meer dan 150 aanmeldingen hebben, vindt er een loting plaats.

Sinds 2009 organiseert Stichting PAS de Zomerschool in samenwerking met partners zoals het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, organisaties die werken met leerlingen groep 7 en 8, aanbieders van kunst en sport.

Doelen van de Zomerschool zijn:

  • Voorkomen van leerverlies, werken aan taalvaardigheid en hiaten op rekengebied;
  • bevorderen doorgaande lijn PO-VO;
  • bevorderen sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • vergroten van de leef- en belevingswereld.

De Zomerschool werkt!

  • Het bewijs over zomerscholen suggereert dat leerlingen die deelnemen aan een zomerschool gemiddeld een leerwinst behalen van twee maanden, vergeleken met kinderen die niet deelnemen;
  • Er kunnen grotere resultaten geboekt worden wanneer de zomerscholen intensief zijn, goed toegerust zijn op hun taak, en er les gegeven wordt door professionals aan kleinere groepen;
  • Zomerscholen waarbij veel gelezen wordt, resulteren in een flinke leerwinst op taalvaardigheid.

Het programma van de Zomerschool bestaat uit vaste onderdelen:

  • In de ochtend rekenvaardigheden en woordenschat op basis van een thema;
  • in de middag verrijkingsstof;
  • wekelijks een uitje.

Zomerschool 2024
22 juli t/m 9 augustus

Volg de Zomerschool op social media!

Nagenieten van de Zomerschool!

Weekendschool

Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem gelooft erin dat kinderen het Leuk vinden Om te Leren en biedt hen in een driejarig traject de mogelijkheid hun horizon te verbreden en hun talenten te verkennen.

Weten wat je kunt en wat je wilt, motiveert.’

LeukOmteLeren is er voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit achterstandsituaties in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Zij starten met de Weekendschool als ze in groep 7 zitten en gaan door tot en met het eerste jaar van het voortzet onderwijs. De basisscholen waarvan zij afkomstig zijn vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Arnhem.
Gedurende drie jaar maken zij kennis met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven. De Weekendschool zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die naast deze verbreding van de omgeving, het talent van het kind centraal stelt en ontwikkelt. Leerlingen en professionals inspireren elkaar hierbij.
Jaarverslag 2021-2022

Voor meer informatie over de Weekendschool LeukOmteleren kunt u contact opnemen met de projectleider Anky van Alst
via 06-82479660
www.leukomteleren.nl

Meer informatie

Meer informatie?

© 2024 Stichting PAS