Weekendschool & zomerschool

Verlengde leertijd

Home > Weekendschool & Zomerschool
Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en verbreding van hun horizon kunnen gebruik maken van de verlengde leertijd. Stichting PAS organiseert met dit doel samen met partners zomerschool VVE, zomerschool PO-VO en de weekendschool.
Zomerschool PO-VOZomerschool VVEWeekendschool
“Ik zou willen dat het hele jaar zo leuk is als de Zomerschool”

Zomerschool PO-VO

Sinds 2009 organiseert Stichting PAS de zomerschool in samenwerking met partners zoals het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, organisaties die werken met leerlingen groep 7 en 8, aanbieders van kunst en sport.

Doelen van de Zomerschool zijn:

 • Voorkomen van leerverlies, werken aan taalvaardigheid en hiaten op rekengebied;
 • bevorderen doorgaande lijn PO-VO;
 • bevorderen sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • vergroten van de leef- en belevingswereld.

De zomerschool werkt!

 • Het bewijs over zomerscholen suggereert dat leerlingen die deelnemen aan een zomerschool gemiddeld een leerwinst behalen van twee maanden, vergeleken met kinderen die niet deelnemen;
 • Er kunnen grotere resultaten geboekt worden wanneer de zomerscholen intensief zijn, goed toegerust zijn op hun taak, en er les gegeven wordt door professionals aan kleinere groepen;
 • Zomerscholen waarbij veel gelezen wordt, resulteren in een flinke leerwinst op taalvaardigheid.

Het programma van de Zomerschool bestaat uit vaste onderdelen:

 • In de ochtend rekenvaardigheden en woordenschat op basis van een thema;
 • in de middag verrijkingsstof;
 • wekelijks een uitje.

Zomerschool Arnhem 2022

 • Van 8 augustus tot en met 26 augustus
  op maandag tot en met vrijdag van 9 tot 15 uur
 • Waar: Olympus College, Olympus 11, Arnhem

Er is dit jaar plek voor 150 leerlingen. In overleg met je leerkracht en je ouders/verzorgers word je aangemeld voor de zomerschool. Je ouders/verzorgers krijgen van je leerkracht een aanmeldformulier. Dit vullen zij in en geef jij weer terug aan je leerkracht. Die zorgt ervoor dat het formulier bij ons wordt ingeleverd. Wanneer we meer dan 150 aanmeldingen hebben, vindt er een loting plaats.

Flyer Zomerschool PO-VO 2022Inschrijfformulier Zomerschool PO-VO 2022

Zomerschool afgelopen jaar

In 2021 bezochten een groot aantal leerlingen de Zomerschool. We boden een rijk programma rondom de thema’s democratie, energie en heelal. Er was dagelijks pauzesport en een gezonde lunch. Elke vrijdag stond er een excursie op het programma. In 2021 waren dat het Sonsbeekpark (i.s.m. het Natuurcentrum), Waalhalla en Walibi.

Zomerschool PO-VO 2021 - 2022 in het kortFoto compilatie

Zomerschool 2021

Meer informatie

Volg de zomerschool ook op social media!

 

Agenda

Zomerschool 2020

Rap

Middagprogramma Zomerschool 2021

Zomerschool VVE

Sinds 2017 organiseren we samen met de kinderopvangorganisaties een zomerschool voor peuters en kleuters met een programma waar aandacht is voor taalontwikkeling, beweging en buitenspel.

Deze zomerschool vindt plaats bij de peuteropvang in de eigen wijk, zoveel mogelijk met bekende pedagogisch medewerkers. Sommige peuteropvanglocaties organiseren binnen een wijk samen de zomerschool.

Het doel van de zomerschool VVE is te zorgen voor continuïteit in taalstimulering voor kinderen met een (risico op) taal/ontwikkelingsachterstand en kinderen die thuis weinig (Nederlandse) taalervaringen opdoen is van belang. Met name tijdens de lange zomervakantie is aanbieden van een taalrijke leeromgeving zinvol. De Zomerschool voor peuters en kleuters biedt deze rijke leeromgeving. Een belangrijk onderdeel is dat de Zomerschool de ouders bij het programma betrekt.

De Zomerschool VVE is er voor peuters en kleuters tussen 3 en 5 jaar. Een groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 16 kinderen. Per groep zijn er twee begeleiders en een vrijwilliger aanwezig.

Evaluatie Zomerschool-VVE 2020

Meer informatie

Weekendschool

Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem gelooft erin dat kinderen het Leuk vinden Om te Leren en biedt hen in een driejarig traject de mogelijkheid hun horizon te verbreden en hun talenten te verkennen.
Weten wat je kunt en wat je wilt, motiveert.’

LeukOmteLeren is er voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit achterstandsituaties in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Zij starten met de Weekendschool als ze in groep 7 zitten en gaan door tot en met het eerste jaar van het voortzet onderwijs. De basisscholen waarvan zij afkomstig zijn vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Arnhem.
Gedurende drie jaar maken zij kennis met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven. De Weekendschool zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die naast deze verbreding van de omgeving, het talent van het kind centraal stelt en ontwikkelt. Leerlingen en professionals inspireren elkaar hierbij.
Jaarverslag 2020-2021

Voor meer informatie over de Weekendschool LeukOmteleren kunt u contact opnemen met de projectleider Anky van Alst
via 06-82479660
www.leukomteleren.nl

Meer informatie

Nagenieten van de Zomerscholen voor PO-VO!

Meer informatie?

© 2021 Stichting PAS