Nieuws: Monitoring en Evaluatie

Home > Nieuws > Monitoring en Evaluatie

Jaarverslag 2023

10 april 2024

Het jaarverslag 2023 van Stichting PAS staat online: https://bit.ly/PASjaarverslag2023 Een toegankelijke digitale weergave van de activiteiten die we samen met het netwerk hebben verricht in het kader van het onderwijskansenbeleid in en om Arnhem.


Monitor Kansengelijkheid & Inclusie

21 februari 2024

In de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid & Inclusie brengen we gegevens in beeld van de doelgroepkinderen die vallen onder het OKB-beleid (onderwijskansenbeleid).


OAB scan gemeente Arnhem 2021 – 2022

1 juli 2021

In opdracht van Stichting PAS heeft Sardes heeft voor het derde jaar op rij een OAB scan samengesteld. Hierin staat alle informatie over de totstandkoming van de achterstandsscores.


Kleuters volgen in hun ontwikkeling 

17 juni 2021

Landelijk is er wel een stand van zaken m.b.t. de kindvolgsystemen voor het jonge kind. Oorspronkelijk was het idee om, ter vervanging van de kleutertoetsen, in groep 1 en 2 gebruik te gaan maken van een erkend/toegelaten kind observatiesysteem. Deze eis is nu feitelijk losgelaten, als je binnen je school gebruik maakt van erkende toetsen in…


Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN)

10 december 2019

Stichting PAS neemt deel in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Regelmatig berichten we via deze nieuwsbrief over dit werkplaats onderwijsonderzoek.


© 2024 Stichting PAS