Nieuws: Monitoring en evaluatie

Home > Nieuws > Monitoring en evaluatie

Monitor ‘Samenwerken met ouders’

15 april 2019

Eens per twee jaar bekijken we hoe de stand van zaken is in Arnhem wat betreft de samenwerking met ouders in VVE. Na de meivakantie gaan we de lijsten weer uitsturen naar de OAB-scholen en de VVE-intensieflocaties.


Arnhemse VVE monitor 2017-2018

17 december 2018

Stichting PAS publiceert jaarlijks de VVE monitor om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken. Bestaand beleid wordt geëvalueerd en er worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst.


Stedelijk onderzoek naar ouderbetrokkenheid

1 juli 2017

Voor de derde keer heeft Stichting PAS de ouderbetrokkenheid binnen de VVE onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met de eerste twee metingen.


Resultaten evaluatie dienstverlening Stichting PAS

27 juni 2017

Onze partners vinden de uitvoering van het OAB-beleid het belangrijkste doel van Stichting PAS. Dit blijkt uit de gesprekken die medewerkers van Stichting PAS hebben gevoerd, om onze dienstverlening te evalueren.


VVE monitor 2015-2016 : bereik doelgroepkinderen in Arnhem hoog

15 februari 2017

Het VVE-aanbod in Arnhem is sterk uitgebreid en het bereik van doelgroepkinderen is hoog. Dat blijkt uit de resultaten van de Arnhemse VVE-monitor 2015-2016.


Bijeenkomst kleutertoetsen

28 september 2016

Op 21 september vond de bijenkomst kleutertoetsen in het WTC gebouw plaats. De volgende experts hebben het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belicht.


Commentaar van Stichting PAS bij het inspectierapport

14 april 2016

Commentaar bij het ‘De Staat van het Onderwijs’


Rapport van de Onderwijsinspectie 2014-2015

13 april 2016

Vandaag verschijnt het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie ‘De Staat van het Onderwijs’.


© 2019 Stichting PAS