El Abbes Ouali

Home > Contactpersonen > El Abbes Ouali

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs

El Abbes Ouali

Schoolcontactmedewerker Marokkaans (primair onderwijs)

Ik ben intermediair tussen scholen, ouders en leerlingen. Ik word ingezet voor alle Arabische sprekenden. Mijn taak is informeren, begeleiden, signalen en bemiddelen. Ik probeer de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren en hen te stimuleren de ontwikkeling van hun kinderen te volgen. Om mijn doelen te bereiken probeer ik te denken in beide culturen en naar een alternatief te zoeken, waarbij het kind altijd centraal staat. Kortom, ik streef naar een evenwicht in de driehoeksverhouding.

Abbes_CU

© 2019 Stichting PAS