El Abbes Ouali

Home > Contactpersonen > El Abbes Ouali

El Abbes Ouali

Intermediair schoolcontactwerker Berbers, Marokkaans en Arabisch

Ik ben Intermediair tussen scholen, ouders en leerlingen. Ik word ingezet voor alle Arabisch sprekenden. Mijn taak is informeren, begeleiden, signaleren en bemiddelen. Ik probeer de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren en hen te stimuleren de ontwikkeling van hun kinderen te volgen. Om mijn doelen te bereiken probeer ik te denken in beide culturen en naar een alternatief te zoeken, waarbij het kind altijd centraal staat. Kortom, ik streef naar een evenwicht in de driehoeksverhouding.

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs

© 2024 Stichting PAS