Hasbia Ouali

Home > Contactpersonen > Hasbia Ouali

Als de handen ineen worden geslagen kan 1+1 3 worden!

Hasbia Ouali

Intermediair schoolcontactwerker

Als Intermediair schoolcontactwerker stimuleer ik ouders in hun rol van actieve partner in het leer- en opvoedingsproces van hun kind;

  •  Organiseer ik voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, workshops over opvoedingsondersteuning, onderwijssysteem, schoolkeuze, en financiële regelingen;
  • Begeleid ik ouders bij hulpverleningsvragen en doelen, bij contacten op school en bij huisbezoeken;
  • Bevorder ik het inzicht in elkaars culturele achtergronden;
  • Draag ik zorg voor de uitvoering van het beleid en afspraken;

© 2024 Stichting PAS