Lieke Verboeket

Home > Contactpersonen > Lieke Verboeket

Lieke Verboeket

Coach Nieuwkomers

Als Coach Nieuwkomers verzorg ik begeleidingstrajecten voor tweedejaars nieuwkomers, die doorstromen vanuit een taalklas naar een basisschool in hun buurt. Hierbij heb ik twee taken. Ten eerste coach ik de leerkracht op het gebied van NT2 didactiek en vaardigheden, zodat deze de nieuwkomersleerling optimaal kan ondersteunen. Ten tweede verzorg ik leerlingbegeleiding, waardoor het kind zo goed mogelijk kan aansluiten bij het leren in de nieuwe klas.

Door samen bruggen te bouwen ga je dezelfde taal spreken!

© 2021 Stichting PAS