Lieke Verboeket

Home > Contactpersonen > Lieke Verboeket

Lieke Verboeket

Lieke is bij Stichting PAS Coach nieuwkomers. Vanaf oktober 2023 is Lieke gedetacheerd bij LOWAN. LOWAN ondersteunt de scholen die het eerste opvangonderwijs verzorgen aan nieuwkomers, zowel in het primair- als voortgezet onderwijs. Lieke is hier adviseur voor het primair onderwijs.

Door samen bruggen te bouwen ga je dezelfde taal spreken!

© 2024 Stichting PAS