Marieke Jansen

Home > Contactpersonen > Marieke Jansen

Kinderen leren van nature. Het is aan ons als volwassenen om de juiste omgeving te
creëren en de kinderen op het perfecte moment te faciliteren

Marieke Jansen

Projectleider Professionaliseren & Ontwikkelen 

Als Projectleider Professionaliseren & Ontwikkelen richt ik me op het realiseren van een vernieuwd professionaliseringsprogramma, dat aansluit op de vraag en behoefte uit het werkveld en inspeelt op actuele ontwikkelingen. Ik richt me op de professionalisering van VVE in met name de kinderopvang en onderbouw. Het programma sluit aan op de voorschoolse aanpak en de aanpak van gelijke kansen op scholen. Hierbij heb ik oog voor de doorgaande leerlijnen in de professionaliseringsaanpak. Op het gebied van kansengelijkheid in de kinderopvang en het onderwijs analyseer ik relevante ontwikkelingen en tendensen en neemt dit in het programma op.
Voor de VVE deskundigheidsbevordering organiseer ik een netwerk van trainers en begeleiders en verzorg ik de inkoop van scholing en training. Naast dit programma adviseer ik kinderopvang en scholen bij de implementatie van relevante VVE-methodes in de groepen.

© 2024 Stichting PAS