Martijn Davelaar

Home > Contactpersonen > Martijn Davelaar
Martijn_CU

Martijn Davelaar

Projectleider Monitoring & Evaluatie 4-14+

Ik houd mij bezig met de monitoring en evaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Hiervoor verzamel en analyseer ik uiteenlopende gegevens over de doelgroep OAB 4-14+. De resultaten worden – samen met de resultaten van VVE – gepubliceerd in de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid. Op basis hiervan wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid. Door het bereik van de doelgroep en de kwaliteit en de opbrengsten van de activiteiten in het onderwijs continue te blijven monitoren, draag ik graag bij aan de kansen van de Arnhemse jeugd!

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs en de juiste ondersteuning!

© 2021 Stichting PAS