Martijn Davelaar

Home > Contactpersonen > Martijn Davelaar

Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs en de juiste ondersteuning!

Martijn Davelaar

Projectleider Monitoring en evaluatie

Ik houd mij bezig met de monitoring en evaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Hiervoor verzamel en analyseer ik  uiteenlopende gegevens over de voor- en vroegschoolse educatie en het basisonderwijs. We rapporteren de resultaten in o.a. de VVE monitor en de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs. Op basis hiervan wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid. Door de ontwikkelingen in het (voorschoolse) onderwijs continue te blijven monitoren draag ik graag bij aan de kwaliteit van het Arnhemse onderwijs!

Martijn_CU

© 2019 Stichting PAS