Sanne Endeman

Home > Contactpersonen > Sanne Endeman

Sanne Endeman

Projectmedewerker monitoring en evaluatie
Projectleider Educatief Partnerschap

Ik houd mij bezig met de monitoring en evaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Hiervoor verzamel en analyseer ik uiteenlopende gegevens over de doelgroep. De resultaten worden gepubliceerd in de Arnhemse Monitor Kansengelijkheid. Op basis hiervan wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid. Door het bereik van de doelgroep, de kwaliteit en de opbrengsten van de activiteiten in het onderwijs continue te blijven monitoren, draag ik graag bij aan de kansen van de Arnhemse jeugd!

Als projectleider Educatief Partnerschap houd ik mij bezig met het ondersteunen van VVE-locaties en OKB-scholen als het gaat om educatief partnerschap. Je kunt bij mij ook terecht voor algemene vragen en specifiek over de ouder-kind workshops en oudercursussen.

Wanneer we weten wat werkt, kunnen we kinderen de beste kansen bieden om zich te ontwikkelen.

© 2024 Stichting PAS