Wilma Reuvekamp

Home > Contactpersonen > Wilma Reuvekamp

Als school en ouders samenwerken hebben kinderen kans om zich optimaal te ontwikkelen

Wilma Reuvekamp

Intermediair OAB

Als intermediair bied ik ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en ouders in hun contact met school.
Gezamenlijk formuleren we hulpverleningsvragen en doelen. Ik organiseer ouderavonden en geef voorlichting.
Tegelijkertijd begeleid ik scholen in de omgang met leerlingen en ouders. Zo verzorg ik cursussen en workshops voor leerkrachten en professionals en bied ondersteuning bij het schrijven van handelingsplannen.
Op deze manier wil ik graag met leerling, ouders en school samenwerken. We willen immers allemaal het beste voor ieder kind.

© 2024 Stichting PAS