Doe ook mee met BoekStart in de kinderopvang!

29 juni 2020
Home > Nieuws > Over PAS > PAS nieuwsbrief > Doe ook mee met BoekStart in de kinderopvang!

BoekStart is een leesbevorderingsprogramma dat wordt uitgevoerd door de Bibliotheek, ondersteund door het consultatiebureau, de gemeente Arnhem en Stichting PAS.

Wil jij in je kinderopvanglocatie ook meer doen met voorlezen? Wil je op jouw locatie ook meer leuke boekjes voor jullie kinderen? Wil je weten hoe je boekjes kunt gebruiken bij je activiteiten, of gewoon nog beter leren voor te lezen?

We hebben ruimte voor 6 nieuwe BoekStart-locaties!

Wat levert het jullie op je als je er voor kiest om BoekStart locatie te worden?

 • deskundigheidsbevordering voor de medewerkers:
  • training Voorleescoördinator voor één of twee pedagogische medewerkers (tijdsinvestering: 3 dagdelen)
  • Kenniscirkel: een jaarlijkse terugkomochtend, waarin praktische zaken worden besproken en een speciaal onderwerp wordt besproken
  • training interactief voorlezen voor alle pm-ers (tijdsinvestering 1 dagdeel)
  • inspiratiebijeenkomst Nationale Voorleesdagen
 • een deskundige voorleesconsulent die jullie ondersteunt bij het realiseren van jullie doelen
 • een collectie boeken afgestemd op jullie locatie
 • jaarlijks een monitor die de resultaten meet
 • ondersteuning bij ouderactiviteiten
 • een gratis voorstelling tijdens de Nationale Voorleesdagen van Stichting PAS
 • jaarlijks het Woordenwinkeltje op jullie locatie van Stichting PAS.

Wat is jullie investering?

 • een Voorleescoördinator aanstellen. Deze wordt gefaciliteerd en gesteund om het leesklimaat op jullie locatie te verbeteren
 • medewerkers faciliteren om de deskundigheidsbevordering bij te wonen. Dit kan gefaseerd worden uitgezet en altijd in overleg en op maat
 • binnen de locatie ook ruimte creëren voor een inspirerende leesomgeving.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Niesje Meijeringh van Rozet.

© 2024 Stichting PAS