Evaluatie Pilot Nazorg Nieuwkomers

1 november 2022
Home > Nieuws > Nieuwkomers > Evaluatie Pilot Nazorg Nieuwkomers

Doel Pilot
Het doel van het nazorgprogramma is het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn voor nieuwkomersleerlingen. Een belangrijke opdracht van stichting PAS is het creëren van een doorgaande lijn in het onderwijs aan alle leerlingen. De pilot sluit dan ook naadloos aan bij het aanbod van Stichting PAS. Door in te zetten op het overgangsmoment van de taalklas naar de reguliere groep, wordt de doorgaande lijn ook voor deze doelgroep gewaarborgd en daarmee het versterken van de onderwijskansen van deze leerlingen.

In deze samenvatting worden de resultaten van de evaluatie van de pilot gepresenteerd.

© 2024 Stichting PAS