Op de kinderopvang

16 april 2020
Home > Nieuws > VVE > Coach Passende Kinderopvang > Op de kinderopvang

In de huidige situatie blijven wij ons inzetten voor de beste zorg voor kinderen en het gezin. Daar waar nodig begeleiden we de pm-ers in het onderhouden van contacten met ouders en kinderen op afstand. De pm-ers verzorgen mooie pakketjes die de ouders op kunnen halen, of ze delen filmpjes waarin ze bijvoorbeeld een boek voorlezen, of een activiteit laten zien. Voor kinderen is het fijn om ‘hun’ pm-er op beeld te zien; herkenbaar en vertrouwd.

Verder geven we in samenwerking met pm-ers, management, wijkteam en consultatiebureau vorm aan noodopvang voor kinderen die dat nodig hebben.
Alle lof voor de pm-ers die zich op deze manier weten aan te passen aan deze andere manier van werken!

hartelijke groeten van Joke Kersbergen en Margo de Swart,
coaches passende kinderopvang

© 2024 Stichting PAS