OWRS: Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen

Home > OWRS: Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen
Het programma OWRS heeft als doel om de schoolloopbanen van woonwagen- en Roma- en Sintikinderen te bevorderen.

Brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen

OWRS heeft als doel om de schoolloopbanen van woonwagen- en Roma- en Sintikinderen te bevorderen. We richten ons op de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), het basis- en voortgezet onderwijs, en in een aantal gevallen ook op arbeidsparticipatie.

De onderwijsconsulent vervult een bemiddelende rol tussen leerlingen, ouders en school. Daarnaast werken we samen met wijk-, kern- en sociale teams en andere hulpverlenende instanties. De ambitie is om een efficiënte, integrale aanpak te creëren, om de gezinnen beter en preventief te kunnen helpen. Zodat kinderen kansrijk kunnen opgroeien. 

Wij zijn werkzaam in de volgende gemeenten:

 • Arnhem 
 • Lingewaard
 • Neder-Betuwe
 • Overbetuwe
 • Renkum
 • Westervoort

Wilt u gebruik maken van onze expertise? Neem dan contact op: 

 • Jolanda Reichard (werkzaam in de gemeente Arnhem)
  06 – 4412 0461
 • Willy Gerritsen (werkzaam in Renkum, Lingewaard, Overbetuwe, Neder-Betuwe, Westervoort)
  06 – 1046 2086

Gezinsgerichte projecten van OWRS

Naast advies, voorlichting, participatie in (landelijke) netwerken en samenwerking met andere betrokken organisaties rondom een gezin, voeren we de volgende gezinsgerichten projecten uit:

Spel aan de wagen

Jonge kinderen van 2 tot 4 jaar en hun ouders kunnen meedoen met het voorschoolse programma. De spelleidster komt wekelijks in de gezinnen en activeert d.m.v. spel de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. De ouders worden actief bij de voortgang betrokken.

Samen Leren

Kinderen uit groep 1, 2 en 3 kunnen meedoen aan het project Samen Leren. De onderwijsconsulent verzorgt een speel/leer programma met name gericht op de taal- leesontwikkeling.

Huiswerkbegeleiding / bijles

Kinderen kunnen zowel thuis als incidenteel op school extra ondersteuning krijgen bij diverse basisvakken.

Met diploma sta je sterker!

Meer lezen over het programma OWRS?

Laten we contact houden

Meer informatie?

© 2024 Stichting PAS