Project Taalrijke thuisomgeving

16 december 2019
Home > Nieuws > Over PAS > PAS nieuwsbrief > Project Taalrijke thuisomgeving

In 2018 hebben Rozet, Stichting PAS en gemeente Arnhem subsidie aangevraagd bij Tel mee met Taal om samen te kunnen werken aan een Taalrijke thuisomgeving. De subsidie werd toegekend en in 2018 is het project gestart.

Onderdelen van het project waren:

  • bouwen van een netwerk van voorzieningen rondom kinderen, ouders en taal
  • BoekStartcoach in het consultatiebureau
  • Woordenwinkeltjes in de bibliotheek; aansprekende bijeenkomsten voor peuters en hun ouders rondom een prentenboek
  • scholing van professionals op gebied van samenwerking met ouders

De onderdelen van het project zijn in een praatplaat verwerkt. Deze zie je hier.

In november 2019 sloten we het project af met de conferentie ‘Help het kind, ken de ouder’, dat samen met 100% Geletterd georganiseerd werd. Het project is afgerond, maar we zijn nog niet klaar. We blijven doorwerken aan een taalrijke thuisomgeving voor de kinderen in Arnhem. Hoe we dit gaan doen zal in het voorjaar duidelijk worden.

© 2024 Stichting PAS