Spel aan Huis; aanmeldingen welkom

20 september 2020
Home > Nieuws > Over PAS > PAS nieuwsbrief > Spel aan Huis; aanmeldingen welkom

Spel aan Huis start 2 keer per jaar. De najaarssessies zijn net gestart; de volgende serie start in februari. Welk gezin uit jouw netwerk zou baat hebben bij de laagdrempelige ondersteuning van Spel aan Huis? Ga nu alvast het gesprek aan, zodat ze in februari kunnen starten! Gezinnen kunnen zichzelf aanmelden, maar onze voorkeur gaat uit naar een aanmelding door een betrokkene bij het gezin.

Op dit moment worden de stagiaires, 10 studenten van Pedagogiek en Social Work, getraind zodat ze goed voorbereid hun gezinnen kunnen ondersteunen. We werken nu uiteraard met passende maatregelen.

Spel aan Huis werkt met 3 pijlers:

  1. het bevorderen van een optimale (spel)ontwikkeling van kinderen door spelstimulering en verrijking van de spelomgeving
  2. het bieden van opvoedondersteuning aan ouders, gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid bij de (spel)ontwikkeling van hun kinderen
  3. bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale steun. Ouders maken meer gebruik van beschikbare hulpbronnen.

Meer informatie
Op deze pagina vind je meer informatie en kun je de Spel aan Huis folder downloaden.
Voor aanmelden of vragen: spelaanhuis@rijnstad.nl

Hartelijke groet,
Sanne van der Lubben, Spel aan Huis

© 2024 Stichting PAS