Logopedisten Stichting PAS presenteren taalkaart

6 december 2022
Home > Nieuws > Nieuwkomers > Logopedisten Stichting PAS presenteren taalkaart

De logopedisten van Stichting PAS hebben een taalkaart ontwikkeld voor medewerkers in de kinderopvang. De taalkaart bestaat uit twee onderdelen:

  • een schema over de Nederlandse taal- en spraakontwikkeling
  • een overzicht van de meertalige taalontwikkeling

De schema’s zijn bedoeld als leidraad; een hulpmiddel om de taalontwikkeling van kinderen in de groep beter in beeld te krijgen. De taalkaart is hier te bekijken. Een toelichting op het gebruik is hier te lezen.

De logopedisten hebben de taalkaarten op alle locaties bezorgd en hier uitleg over gegeven.

Schema Nederlandse taal- en spraakontwikkeling: 

Een beknopt overzicht van de spraak- en taalontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. De ontwikkeling is ingedeeld in stappen van een half jaar. Hierbij is gebruik gemaakt van minimum spreeknormen. Dit wil zeggen dat een kind aan het eind van de periode in ieder geval moet kunnen wat bij zijn leeftijd vermeld staat.

Schema meertalige ontwikkeling: 

Een beknopt overzicht van de fases die worden doorlopen bij het leren van Nederlands als tweede taal. De kaart geeft een globale tijdsindicatie aan van de verschillende fases. De meertalige ontwikkeling is afhankelijk van vele factoren, waaronder de kwaliteit en hoeveelheid van het taalaanbod in de omgeving. Het in kaart brengen van de meertalige ontwikkeling is complex. De locaties kunnen hierbij gebruik maken van de Intake Meertaligheid. De logopedisten kunnen hierbij advies geven.

Voor meer informatie, neem contact op met de logopedisten van Stichting PAS:

Carlijn Bleumer, c.bleumer@stichtingpas.nl

Nicoline Cremer, n.cremer@stichtingpas.nl

Marga van Bon, m.vanbon@stichtingpas.nl

© 2021 Stichting PAS