Logopedie

Wij ondersteunen communicatie, spraak en taal

Doel

Logopedische problemen kunnen de onderwijskansen negatief beïnvloeden. Hoe jonger problemen worden gesignaleerd en aangepakt, hoe beter de onderwijskansen van het kind. Logopedisten zijn expert op het gebied van communicatie, spraak en taal en kunnen problemen op deze gebieden opsporen en behandelen. De logopedisten van stichting PAS worden vooral ingezet op kindcentra in wijken waar kinderen meer risico lopen op een achterstand. Ze observeren en volgen de kinderen tijdens verschillende communicatieve momenten van de dag binnen een natuurlijke omgeving. De logopedisten zien ook kinderen op vraag van het consultatiebureau.

Logopedisten ondersteunen de ouders en pedagogisch medewerkers bij vragen en problemen op spraak/taalgebied. Als een kind behandeling nodig heeft, wordt het doorverwezen naar een praktijk voor logopedie. Wanneer een kind het kindcentrum verlaat (4 jaar), wordt waar mogelijk een overdrachtsverslag gemaakt, of een notitie in het ontwikkelingsvolgmodel (OVM) gezet. Er is een nauwe samenwerking met de zorgcoördinator / orthopedagoog van het kindcentrum en met de logopedisten in de behandelende praktijken

Activiteiten

Laten we contact houden

© 2024 Stichting PAS