coach Passende Kinderopvang

Home > VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie > coach Passende Kinderopvang
Hoe zetten we het spelend leren in om kinderen een goede startpositie voor de basisschool te geven?

Wat doen onze coaches Passende Kinderopvang?

De coach Passende Kinderopvang werkt met de medewerkers in de voorschoolse voorzieningen aan het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Hoe zorg ik ervoor dat alle ontwikkelingsgebieden in mijn planning zijn opgenomen?
  • Werk ik doelgericht?
  • Sluit mijn aanbod voldoende aan op het ontwikkelingsniveau van individuele kinderen?
  • Hoe organiseer ik het spel zo, dat kinderen kunnen ontdekken en leren?
  • Is het aanbod betekenisvol en zorgt het voor grote betrokkenheid?
  • Hoe evalueer ik de activiteiten?

Met andere woorden: Hoe zetten we het spelend leren in om kinderen een goede startpositie voor de basisschool te geven?

Laten we contact houden

© 2019 Stichting PAS