De Staat van het Onderwijs 2020

24 april 2020
Home > Nieuws > Algemeen > De Staat van het Onderwijs 2020

Het nieuwe jaarverslag van de inspectie De Staat van het Onderwijs is overhandigd aan de minister van OCW. In het rapport publiceert de inspectie van het onderwijs jaarlijks een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsstelsel.

Zorgelijk is dat de laaggeletterdheid groeit en leerlingen een lage leesmotivatie hebben. Positief nieuws is dat leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond in het VO  vaak hogere onderwijsniveaus volgen dan vijf jaar geleden.

Het volledige rapport is te downloaden via deze link.
Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het primair onderwijs vind je in onze PASklare samenvatting.

PASklare samenvatting Staat van het Onderwijs 2020

© 2024 Stichting PAS