Schoolcontactwerk

Home > Schoolcontactwerk

Doel van het schoolcontactwerk is om het contact tussen ouders, school en leerling te verbeteren, en op die manier een bijdrage te leveren aan de optimale ontplooiing van leerlingen uit de doelgroep.

Contact tussen ouders, school en leerling verbeteren

Het schoolcontactwerk is in eerste instantie gericht op de Turkse, Marokkaanse en Somalische gemeenschap. De schoolcontactwerkers kunnen door de basisscholen in Arnhem worden geraadpleegd bij individuele vragen, of voorlichting verzorgen voor groepen ouders of leerkrachtenteams.

Schoolcontactwerkers fungeren als intermediair tussen de school aan de ene kant en de ouders en leerlingen aan de andere kant. Naast de contacten met ouders/leerlingen en scholen is er ook veel samenwerking met andere OAB-partners (Rijnstad), en met externe organisaties (wijkteams, consultatiebureaus, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, etc.).

Schoolcontactwerk is een belangrijke schakel tussen school en de verschillende etnische groepen. Zeker daar waar taal en/of culturele achtergronden een barrière vormen. De schoolcontactwerkers merken dat een aantal zaken in de verschillende gemeenschappen (Turks/Marokkaans/Somalisch) de laatste jaren voor meer problematiek zorgen:

  • toenemende armoede, waardoor ouders niet voldoende aandacht voor het opgroeien van hun kinderen kunnen hebben
  • ouders hebben weinig kennis van het Nederlandse onderwijssysteem
  • toenemend aantal scheidingen. Dit leidt tot eenoudergezinnen, waar de opvoeding vaak problematisch verloopt.
Folder schoolcontactwerk

Laten we contact houden

Agenda

Meer informatie?

© 2019 Stichting PAS