Intermediairs OKB

Home > Intermediairs OKB
Doel van het werk van de intermediairs OKB is om het contact tussen ouders, leerling en school te verbeteren, en op die manier een bijdrage te leveren aan de optimale ontplooiing van kinderen uit de doelgroep.

Contact tussen ouders, school en leerling verbeteren

De intermediairs Onderwijskansenbeleid vormen een belangrijke schakel tussen voorschool of basisschool en de ouders en kinderen op de OKB-scholen in Arnhem. Zeker daar waar taal en/of culturele achtergronden een barrière vormen.

Voorscholen en basisscholen in Arnhem kunnen de intermediairs inzetten bij oudergesprekken over opvoeding en onderwijs van de kinderen. Daarnaast verzorgen de intermediairs voorlichting en workshops voor groepen ouders of leerkrachtenteams.

De intermediairs werken samen met de gemeente als het gaat om lokale vraagstukken, en met andere OKB-partners (bijvoorbeeld Rijnstad) en externe organisaties (consultatiebureaus, wijkteams, zorgteams, etc.).

Laten we contact houden

Publicaties

Meer informatie?

© 2024 Stichting PAS