Schoolcontactwerk

Home > Schoolcontactwerk
Doel van het schoolcontactwerk is om het contact tussen ouders, leerling en school te verbeteren, en op die manier een bijdrage te leveren aan de optimale ontplooiing van kinderen uit de doelgroep.

Contact tussen ouders, school en leerling verbeteren

Schoolcontactwerk in Arnhem

Het schoolcontactwerk is in eerste instantie gericht op de Turkse, Arabische, Marokkaanse, Berberse en Somalische gemeenschap. Wij vormen een belangrijke schakel tussen vóórschool of basisschool en de ouders en kinderen uit deze doelgroepen. Zeker daar waar taal en/of culturele achtergronden een barrière vormen.

Vóórscholen en basisscholen in Arnhem kunnen ons inzetten bij oudergesprekken over opvoeding en onderwijs van de kinderen. Daarnaast verzorgen wij voorlichting of workshops voor groepen ouders of leerkrachtenteams.

We werken samen met de gemeente als het gaat om lokale vraagstukken, en met andere OAB-partners (bijvoorbeeld Rijnstad) en externe organisaties (consultatiebureaus, wijkteams, zorgteams, etc.).

In de folder leest u waar wij in kunnen bemiddelen. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Laten we contact houden

Publicaties

Meer informatie?

© 2024 Stichting PAS