Stichting PAS  
 

Nieuwsbrief september 2020
Online versie

Ieder kind verdient een mooie toekomst, een rijke ontwikkelcarrière helpt daarbij. Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen willen we het perspectief vergroten. Wij zetten ons in voor kansengelijkheid en geloven in de kracht van samenwerken.


Wijk
image
Mondzorgproject in Presikhaaf; samenwerking VGGM, HAN en Stichting PAS
Deze maand gaat het Mondzorgproject Presikhaaf van start. Een mooie samenwerking tussen tussen 4e jaars studenten Mondzorgkunde (HAN), VGGM en Stichting PAS.
Lees meer...
 

Stad
image
Zomerschool Arnhem 2020: een verslag

De Zomerschool Arnhem is succesvol verlopen. De capaciteit was dit jaar verdubbeld: maar liefst 160 leerlingen bezochten de Zomerschool op de locaties De Spil en de Werf. 
Lees meer...
 

image
Nieuw schooljaar; nieuwe ronde, nieuwe kansen
Een nieuw schooljaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Laten we er een fantastisch jaar van maken!
Lees meer...
 
image
Onderzoek naar alternatieve vormen van contact met ouders bij VVE
PAS en Expertisecentrum Nederlands hebben een subsidie ontvangen voor onderzoek naar ouderondersteuning op afstand.
Lees meer...
 
image
Extra begeleiding voor nieuwkomers die instromen in de bovenbouw
We willen een nóg betere overdracht en doorgaande lijn realiseren. Daarom gaan we een pilot draaien waarbij we zowel de leerkracht als de kinderen die instromen in de bovenbouw extra ondersteunen en begeleiden.
Lees meer...
 
image
Save the date: 25 november: gameconferentie in Rozet
Save the date voor de opvolger van de succesvolle gameconferentie
Lees meer...
 
image
Intensieve samenwerking ‘Samen voor TAAL in Arnhem’
Tijdens een symbolische huwelijksvoltrekking eind augustus beloofden diverse organisaties langdurig en intensief bij te dragen aan een taalrijke omgeving voor kinderen in Arnhem.
Lees meer...
 
image
Spel aan Huis; aanmeldingen welkom
September is gestart; de volgende serie Spel aan Huis start in februari. Ga jij alvast het gesprek aan en meld je gezinnen aan?
Lees meer...
 
image
Speelmorgens weer van start
De Speelmorgens van Rijnstad zijn weer van start gegaan.
Lees meer...
 
image
VGGM: toeleiding VVE lastiger in coronatijd
Doordat consultatiebureaus in deze coronatijd de kinderen minder zien, is het afgeven van een VVE indicatie lastiger geworden.
Lees meer...
 
image
OAB scan
In deze scan wordt duidelijk wat het rekenmodel met de achterstandsscores betekent voor de gemeente Arnhem.
Lees meer...
 

Land
image
Prinsjesdag 2020: onderwijsbegroting legt nadruk op kansengelijkheid
Prinsjesdag 2020: “Werken aan de onderwijskwaliteit is nodig voor kansengelijkheid en het verdienvermogen”.
Lees meer...
 

Agenda

30-09-2020
Introductietraining VVE Arnhem voor invalkrachten [training 1]
Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE. In deze introductietraining wordt specifiek aandacht besteed aan de Arnhemse VVE-aanpak.
14-10-2020
Taaltraining en -toets 3F taalniveau
In deze training worden de kennis en vaardigheden op de onderdelen Lezen en Spreken/luisteren opgefrist. Deze worden aansluitend getoetst door UvA Talen. Wanneer het vereiste 3F niveau behaald is, ben je gecertificeerd om op een VVE groep te werken.
04-11-2020
VVE training Actief Betrokken voor leerkrachten groep 1 en 2
Actief Betrokken is een basistraining voor leerkrachten groep 1/2, in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De voorschoolse locaties werken ook volgens Actief Betrokken. Zo ontstaat er met deze training een mooie doorgaande lijn van peuter naar kleuter.
20-11-2020
training LOGO 3000 / Met Woorden in de Weer
Woordenschatontwikkeling heeft een directe relatie met schoolsucces. In Arnhem werken we aan woordenschat met LOGO3000 en het programma Met Woorden in de Weer. Het doel van LOGO3000 is dat kinderen minimaal de 3000 basiswoorden kennen vóór ze naar groep 3 gaan.
11-12-2020
Opfrisbijeenkomst LOGO 3000 – 11 december 2020
Voor iedereen die met LOGO 3000 werkt en weer even op wil frissen.

Publicaties

image Folder neveninstromers
Informatiebrochure over de centrale opvang van nieuwkomers en asielzoekerskinderen in het Arnhemse onderwijs

Stichting PAS
 
Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Facebook
copyright © 2020 Stichting PAS. Alle rechten voorbehouden.
Inschrijving wijzigen of afmelden? klik hier.