Stichting PAS  
 

Nieuwsbrief juni 2021
Online versie

Op het moment dat ik dit schrijf hebben de meeste leerlingen gehoord of zij geslaagd of gezakt zijn. Ik herinner mij nog hoe spannend dat kan zijn. Heeft al dat harde werken het gewenste resultaat opgeleverd of is het 'net niet' gelukt? Bij mijn buren hangt de vlag uit. Wat fijn, want het was spannend daar. Misschien voelt het voor ons allemaal wel een beetje alsof we op een uitslag wachten. Hoe zijn we de afgelopen tijd doorgekomen en hebben we het 'gehaald'? Voor welke nieuwe opdracht staan we met zijn allen de komende tijd? Bij PAS zetten we samen de schouders eronder. De voorbereidingen voor de Zomerschool zijn in volle gang. Wat een mooi programma staat er in de steigers! Een fijne coproductie van PAS en CLC. Dit jaar willen wij ook de effecten van de zomerschool in kaart brengen. Daar komen we zeker op terug. We gaan alweer richting het einde van schooljaar 20-21. De zon schijnt en de vlag wappert bij de buren… Ik wens iedereen alvast een mooie zomer!

Door: Annelies Wiggers

Wijk
image
Een kijkje bij locatie ‘De Overkant’
Gelukkig voor onze peuters en hun ouders zijn we de afgelopen maanden gewoon open gebleven. Ook tijdens de voorjaarsvakantie en een week meivakantie. De animo tijdens deze weken was vrij groot. Helaas zijn onze live ouder-kind workshops nog niet van start gegaan. Ouders maken deel uit van een speciale app-groep en krijgen […]
Lees meer...
 
image
Ouder-kind workshops VVE-intensief peuterwerk Beestenboel
Een kijkje in de keuken van het Arnhemse VVE. Een ouder-kind workshop met een informatief deel en een activiteit om ouders een goed beeld te geven op welke wijze ze op de Beestenboel kinderen op een speelse manier woorden eigen maken.
Lees meer...
 

Stad
image
De Arnhemse Aanpak+
De Arnhemse Aanpak+ is ontstaan in een initiatief van Stichting PAS, Delta Scholengroep, Flores onderwijs, kinderopvangorganisaties en de Gemeente Arnhem, vanuit een gezamenlijk gevoelde urgentie iets te betekenen voor die kinderen die in hun ontwikkeling de negatieve gevolgen van de coronacrisis hebben ervaren. Vanuit deze gevoelde urgentie zijn 6 speerpunten gedefinieerd, 3 voor […]
Lees meer...
 
image
Zomerschool PO-VO
Het team van de zomerschool heeft alle groepen 7 en 8 van de OAB-scholen in Arnhem bezocht en verteld over de zomerschool. Aan de hand van de aftermovie van vorig jaar kregen leerlingen en leerkrachten een goed beeld van de zomerschool.  Dat hebben we geweten! De aanmeldingen stroomden binnen! Er zijn veel leerlingen […]
Lees meer...
 
image
VVE Handreiking: alles over VVE in Arnhem!
Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan. Nieuw op de website van Stichting PAS is de VVE Handreiking. Hierin vind je alle informatie over […]
Lees meer...
 
image
VVE Arnhem – Inkijkje in de voorschoolse opvang
Kansengelijkheid en inclusie. Daar draait het om bij de Arnhemse peuteropvang: gelijke kansen voor alle peuters zodat ze zich spelenderwijs goed kunnen voorbereiden op hun schoolloopbaan. En alle peuters is ook echt alle peuters, ook de kinderen zonder kinderopvangtoeslag, kinderen met een vve-indicatie van het consultatiebureau en de kinderen met specifieke ontwikkelingsvragen. Hoe […]
Lees meer...
 
image
Zomerschool VVE
De zomer komt eraan en dat  betekent dat ‘we’ druk zijn met  de Zomerschool voor de peuters en kleuters tot 5 jaar. ‘We’ zijn de mensen van de werkgroep die een draaiboek maken en inspiratiebijeenkomsten verzorgen voor alle pm’ers die meedoen. Deze werkgroep bestaat uit: Eva de Voogd, Monica Beek, Kiertie Ramphal, Carola […]
Lees meer...
 
image
Nieuwe trainingen/planning schooljaar 21-22
Het trainingsaanbod voor aankomend schooljaar 2021-2022 staat online op de website. Rondom Actief Betrokken zijn er weer trainingen voor PM’ers, voor invalkrachten, voor leerkrachten van groep 1 en 2 en voor managers. Ook trainingen LOGO3000 en Met woorden in de Weer worden aankomend schooljaar weer verzorgd voor peuters en kleuters, de middenbouw en […]
Lees meer...
 
image
Logopedisten van Stichting PAS doen mee aan de leerkring ‘Thuis in taal’ voor netwerkpartners in Arnhem
‘Thuis in Taal’ is een aanpak die pedagogisch medewerkers, leerkrachten en netwerkpartners helpt om samenwerkingsrelaties aan te gaan met ouders van jonge kinderen. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning van de taalontwikkeling. Het gaat om aan te sluiten bij laagopgeleide ouders. Onderzoek laat overtuigend zien dat kinderen zich vooral thuis ontwikkelen. Een goede […]
Lees meer...
 
image
Vacature Schoolcontactwerker OAB Primair Onderwijs (Intermediair) – WTF 0,5
Het doel van Stichting PAS is het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Jij hebt hierin een grote rol. Je stimuleert, ondersteunt en optimaliseert het contact en de ontmoetingen tussen kinderen, ouders, (voor)school en de buurt.
Lees meer...


Land
image
Kleuters volgen in hun ontwikkeling 
Landelijk is er wel een stand van zaken m.b.t. de kindvolgsystemen voor het jonge kind. Oorspronkelijk was het idee om, ter vervanging van de kleutertoetsen, in groep 1 en 2 gebruik te gaan maken van een erkend/toegelaten kind observatiesysteem. Deze eis is nu feitelijk losgelaten, als je binnen je school gebruik maakt van erkende […]
Lees meer...
 
image
Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen – LinkedIn
Sinds kort zijn we ook te vinden op LinkedIn en delen we interessante artikelen, webinars, etc. over het thema kansengelijkheid.  In de periode 2019-2022 houdt de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen zich samen met 14 basisscholen uit de regio bewust bezig met het bieden van gelijke kansen voor de leerlingen.  De doelen waaraan we […]
Lees meer...
 

Agenda

09-08-2021
Zomerschool PO-VO 2021
Dit jaar zal de Zomerschool plaatsvinden op het Olympus College van 9 t/m 27 augustus 2021. 150 leerlingen uit groep uit groep 7 en 8 van de Arnhemse basisscholen kunnen deelnemen aan de Zomerschool. We organiseren de Zomerschool al voor het 12de jaar en juist nu is dit extra belangrijk.
14-09-2021
VVE basistraining Actief betrokken training 1
Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
14-09-2021
Managementbijeenkomst Actief betrokken 1
Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE. In deze introductietraining wordt specifiek aandacht besteed aan de Arnhemse VVE-aanpak.
16-09-2021
Praten met (niet) sprekende peuters
Door te praten ontwikkelt en verrijkt de taal van peuters zich. Kunnen praten is van groot belang voor een goed contact met je omgeving. Veel peuters praten vanzelf. Maar sommige peuters kunnen of doen dit niet. Hoe kun je dit toch stimuleren?
21-09-2021
Introductietraining VVE Arnhem voor invalkrachten [training 1]
Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE. In deze introductietraining wordt specifiek aandacht besteed aan de Arnhemse VVE-aanpak.
01-11-2021
Opfrisbijeenkomst LOGO3000 en Met Woorden in de Weer bijeenkomst 1
Voor iedereen die met LOGO 3000 werkt en weer even op wil frissen.
03-11-2021
Introductietraining VVE Arnhem voor invalkrachten [training 2]
Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE. In deze introductietraining wordt specifiek aandacht besteed aan de Arnhemse VVE-aanpak.
03-11-2021
VVE basistraining Actief Betrokken leerkrachten groep 1 en 2 training 1: start november 2021 – Kim
Actief Betrokken is een basistraining voor leerkrachten groep 1/2, in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De voorschoolse locaties werken ook volgens Actief Betrokken. Zo ontstaat er met deze training een mooie doorgaande lijn van peuter naar kleuter.
04-11-2021
Nieuwkomers in je groep: hoe doe je dat?
Deze training is bedoeld voor leerkrachten met kinderen van niet-Nederlandse nieuwkomers in hun groep.
12-01-2022
VVE basistraining Actief betrokken training 2
Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Stichting PAS
 
Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Facebook
copyright © 2020 Stichting PAS. Alle rechten voorbehouden.
Inschrijving wijzigen of afmelden? klik hier.