Stichting PAS  
 

Nieuwsbrief april 2021
Online versie

Inmiddels ligt de tweede schoolsluiting alweer even achter ons en zijn de kinderopvang en de basisscholen gelukkig weer open. Een verdere versoepeling zit er nu nog even niet in. Dapper doorgaan dus. Inmiddels is de Arnhemse Aanpak + van start gegaan. De AA+ is een initiatief voor alle kinderen in Arnhem van voorschoolse partijen, schoolbesturen, gemeente en Stichting PAS. Samen de handen in een slaan om te doen wat nu nodig is, lopende initiatieven te versterken en te ondersteunen en er van te leren. Want ondanks alles wat er gebeurt, wat ons absoluut doet terugverlangen naar ''normaal'', gebeuren en ook mooie en onverwachte dingen die ook weer nieuwe inzichten opleveren en waar we van kunnen leren. Dapper doorgaan. Stichting PAS en CLC Arnhem PO werken steeds nauwer samen. Versterking van elkaar, de inhoud en de (onderwijs)ontwikkeling. Dapper doorgaan totdat wij elkaar weer live kunnen ontmoeten en gesprekjes kunnen voeren in de wandelgangen. Kunnen sparren over wat er nodig is en hoe we dat samen gaan oppakken. Nog even volhouden; dapper doorgaan. 

Door: Annelies Wiggers
Directeur stichting PAS en stichting CLC Arnhem PO

Wijk
image
Project Brugfunctionaris
Wat kan een brugfunctionaris bijdragen aan de samenwerking tussen ouders en school? Dat is de vraag die opkwam bij de Monchyschool. Bij de conferentie #Help het kind, ken je rol in november 2020 vertelde een brugfunctionaris in Zaandam enthousiast over haar ervaringen.
Lees meer...
 

Stad
image
Samenwerken met ouders tijdens corona
De sluiting van kinderopvang en scholen zorgde ervoor dat samenwerken met ouders moeilijk was. Nu de kinderen op de meeste plekken weer mogen komen, zijn er nog steeds regels voor ouders. Hierdoor blijft de afstand tussen jullie en de ouders bestaan.  
Lees meer...
 
image
Zomerschool VVE
Een taalrijke zomer voor ouder en kind!
Lees meer...
 
image
De Arnhemse Aanpak +
Corona heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Onder andere de schoolsluitingen hebben op het leren van álle kinderen effect gehad. En op kinderen met een sociaal-economisch kwetsbare achtergrond een groter effect dan op andere kinderen.
Lees meer...
 
image
Weekendschool: ‘Weten wat je kunt en wat je wilt, motiveert.’
Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem gelooft erin dat kinderen het Leuk vinden Om te Leren en biedt hen in een driejarig traject de mogelijkheid hun horizon te verbreden en hun talenten te verkennen.
Lees meer...
 
image
Samen voor Taal in Arnhem
In 2018 en 2019 zijn we in Arnhem onder de titel Taalrijke Thuisomgeving’ bezig geweest met het versterken en taalrijker maken van de omgeving van jonge kinderen in Arnhem. In 2020 hebben we als partners in Arnhem besloten om verder te gaan werken aan een nieuw meerjarig programma. Dit programma hebben we ‘Samen voor taal in Arnhem’ genoemd.
Lees meer...
 
image
Zomerschool PO-VO
Dit jaar zal de Zomerschool plaatsvinden op het Olympus College van 9 t/m 27 augustus 2021.
Lees meer...
 
image
Het VVE-bereik zit weer in de lift!
Het is belangrijk dat alle peuters met (het risico op) een (taal)achterstand worden bereikt met VVE. Dit wordt ieder kwartaal gemonitord. In 2020 nam het bereik eerst af van 90% in kwartaal 1 naar 82% in kwartaal 3. Mede door corona werden minder kinderen gezien door de consultatiebureaus.
Lees meer...
 
image
Kind in beeld
Met elkaar bekijken we de beelden die ik onlangs van de jongen gemaakt heb. De pedagogisch medewerkers verwonderen zich over hetgeen ze zien. Zijn kleine (communicatie)initiatieven, het heel zachtjes en voorzichtig mee neuriën, zijn ogen die werkelijk alles zien wat er om hem heen gebeurt. Daarnaast zien de medewerkers ook dat het al gauw te snel gaat voor hem, dat hij overstemd wordt door de andere kinderen en nauwelijks gehoord wordt in de groepsdynamiek.
Lees meer...
 

Land
image
Vragenlijst HAN
Het belang van bewegen voor de gezondheid is bekend. Zeker in de huidige pandemie worden we ons daar maar al te zeer van bewust. Bewegen en leren bewegen dient vanaf jonge leeftijd gestimuleerd te worden en ook in de kinderopvang proberen we kinderen te stimuleren om voldoende te bewegen.
Lees meer...
 
image
Regionale meetup Klassen
Op 21 april 2021 een meetup in Arnhem n.a.v. de documentairereeks Klassen.
Lees meer...
 
image
WOAN
De voortgang van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen wordt per school bijgehouden door de onderzoeksondersteuners m.b.v. het ontwikkelde dashboard. De voortgang a.g.v. Covid is hier en daar vertraagd. Er is zoveel mogelijk om de scholensluitingen heen georganiseerd. Wat op school moet plaatsvinden wordt nu weer opgepakt.  
Lees meer...
 
image
Achterstandsscores
De nieuwe achterstandsscores per basisschool zijn gebaseerd op de leerlingtelling van 1 oktober 2020. Naar verwachting worden de Arnhemse OAB scholen in mei weer geïnformeerd over wat dit voor hen betekent. 
Lees meer...
 

Agenda

10-06-2021
VVE basistraining Actief Betrokken
Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Week 24 Taaltoets 3F
Achter de schermen zijn we druk bezig met het inplannen en organiseren van de Taaltoets 3F en de opfrisbijeenkomsten. Deelnemers kunnen opgegeven worden per mail: k.jansen@stichtingpas.nl.

Stichting PAS
 
Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Facebook
copyright © 2020 Stichting PAS. Alle rechten voorbehouden.
Inschrijving wijzigen of afmelden? klik hier.